Maten en verhoudingen 3D

Maten en verhoudingen 3D: Bediening en bedoeling

Visuele (en interactieve) ondersteuning bij het (om)rekenen met inhouden, en het begrijpen van de achtergronden daarvan.

Bediening

Bij de start van het applet is een grondplaat te zien. De stand hiervan kan via slepen met de rechtermuisknop aangepast worden.
Door (links) te klikken kan men blokjes op de grondplaat plaatsen (of op een bestaand blokje).
Via slepen kan snel een hele laag blokjes getekend worden. De dikke roosterlijnen doen dan dienst als grenzen.

Door de optie Uitbreiden aan te klikken kan met een muisklik een volgende laag aangebracht worden en met slepen snel een kubus gebouwd.
De optie Blokje(s) uitvegen maakt het mogelijk individuele blokjes weg te halen. Slepen geeft bij deze optie soms moeilijk voorspelbare resultaten.
Via Laag uitvegen kunnen hele schijven (bijv. een laag) worden weggehaald. De plaats van de muisklik is wel belangrijk voor het effect.
De Inhoud van alle blokjes samen wordt steeds rechts onderaan bijgehouden (in beide maateenheden).
De Herstel-knop maakt de laatste actie ongedaan (kan meerdere malen gebruikt worden).
De inhoud van alle blokjes samen wordt steeds rechts onderaan bijgehouden (in beide maateenheden).
De (lengte)maten en hun onderlinge verhouding kunnen min of meer vrij gekozen worden.
Standaard staat er: 1 Voet is gelijk aan 12 Duim De woorden Voet en Duim zijn te vervangen door een ander woord of afkorting (bijv. m en dm). Het getal kan vervangen worden door een heel getal groter dan 2. De maximale waarde van dit getal is afhankelijk van venstergrootte en mate van inzoomen: er moet altijd minsten één "grote" kubus in beeld kunnen zijn. 100 zal doorgaans niet haalbaar zijn.
Een (te) groot venster kan leiden tot ernstige prestatievermindering.

Bedoeling

Het omrekenen met volume-eenheden (zoals van kubieke meters naar kubieke decimeters en omgekeerd) gebeurt vaak erg mechanistisch en weinig inzichtelijk. Bij het begrijpen waarom bijv. 0,3 m3 gelijk is aan 300 dm3 is zich het van groot belang zich een goede voorstelling te kunnen maken van genoemde maten. Dit programmaatje maakt het mogelijk om zeer eenvoudig de gewenste visualisaties op het scherm te krijgen.
Om inzichtelijk werken te bevorderen wordt bewust begonnen met twee wat minder bekende lengtematen (voet en duim) en een niet decimale verhouding (1:12). Deze kunnen vervangen worden door gangbare zoals meter en decimeter, maar bij voorkeur eerst door zelfbedachte.

© wisweb.nl 2003 - 2012