Het is Tijd
6e Grote Rekendag 2008 (16 april)


Oorspronkelijke website

Verwijzingen


Hele boek in pdf
De Grote Rekendag wordt jaarlijks georganiseerd en is een ochtend vol ontdekkingen

groterekendag.nl
6e Grote Rekendag 2008 (16 april)

In het basisonderwijs komen kinderen geregeld met tijd in aanraking. Dat gebeurt onder meer in de reken-wiskundeles, als het om het klokkijken gaat. Maar het klokkijken is zeker niet het enige moment dat het onderwerp 'tijd' aan de orde is. Dat gebeurt bijvoorbeeld als kinderen ervaren dat sommige dingen lang duren en andere maar heel kort, terwijl het toch om dezelfde tijdsduur gaat. Kinderen werken ook aan tijd wanneer ze met tijdmeetinstrumenten werken of die zelf ontwerpen. Verder leren kinderen in de bovenbouw dat er tijdverschillen op aarde zijn en hoe die te verklaren zijn. De zesde Grote Rekendag laat zien dat veel van deze 'tijd' die op de basisschool aan de orde is, ook de 'tijd' van rekenen-wiskunde is en dat het beschouwen van 'tijd' vanuit rekenen-wiskunde kinderen verder helpt bij het leren van wat er aan 'tijd' allemaal te beleven is.


Materialen

  |  Over de Grote Rekendag  |  alle materialen groterekendag  |  © Universiteit Utrecht/Malmberg  |  3370 views  |