Spelend rekenen
Succes rekenen, 1FR8
Dit boekje gaat over spelend rekenen met je kind of kleinkind.


De methode Succes! is een schriftelijke, integrale methode voor basisvaardigheden, ontwikkeld voor de volwasseneneducatie. Voor de rekenboekjes van Succes! is minimaal B1 als mondeling taalniveau vereist. Voor alle instroom ('IN') boekjes geldt dat de deelnemer gealfabetiseerd moet zijn in het Nederlands.


Download Boekje


Het boekje is ook te bestellen via de lesmateriaal-portal van nt1.nl.


Overzicht van de 21 boekjes (met achtergrond)
  |  Alle boekjes  |  © Universiteit Utrecht  |