Veiligstellen van de voedselvoorziening
Wat zijn de milieu-effecten van pesticiden?
  |   0 views   |  
  |   Over ICSE materialen  |  
Classroom materials for STEMCopyright/Creative Commons

Materialen zijn gepubliceerd onder de
CC BY-NC-SA 4.0 licentie.

Samenvatting
Onze voedselvoorziening is grotendeels afhankelijk van de invoer van landbouwproducten. De oorlog in Oekraïne, een belangrijke producent van tarwe en oliehoudende zaden, en de daaruit voortvloeiende verstoring van de bevoorradingsketens maken ons daar pijnlijk bewust van. Nu streven sommige Europese landen naar meer autonomie in de landbouwproductie en nemen ze effectieve maatregelen. Zo worden bijvoorbeeld controversiële bestrijdingsmiddelen opnieuw goedgekeurd voor gebruik. Deze bestrijdingsmiddelen kunnen op korte termijn bijdragen tot de opbrengstzekerheid door de oogstverliezen als gevolg van plagen te beperken. Bij verkeerd gebruik kunnen ze zich echter ophopen in de bodem en het grondwater en blijvende schade toebrengen aan het plaatselijke leven, met verstrekkende gevolgen voor het ecosysteem. Welke invloed hebben pesticiden op de gezondheid, de biodiversiteit en de landbouwopbrengst? Wat kunnen de sociale en economische aspecten van dit probleem zijn?

Documenten
Discipline
- Wiskunde
- Biologie
- Natuurkunde
- Scheikunde
- NLT


Doelgroep
- Basisonderwijs
- Onderbouw voortgezet onderwijs
- Bovenbouw voortgezet onderwijs

Leeftijd
11-15

Omvang
30 min.

Bron


ICSE verzamelingEnglish version