kop
| home | kop

Scholing NT2-docenten in inhoud en didactiek van rekenen/gecijferdheid


Algemeen
 • Module vakinhoud en vakdidactiek rekenen voor (laagopgeleide) volwassenen.
 • Studielast ca 168 uur. (6EC)
 • Docenten houden een portfolio bij met hun eigen ontwikkeling en huiswerkopdrachten
 • Docenten voeren een klein (vakdidactisch) praktijkonderzoek uit (in groepjes).
Uitgangspunt

Centraal staan de eisen, geformuleerd als bouwstenen, die gesteld worden aan een docent basisvaardigheden zoals omschreven in het Raamwerk docent Basisvaardigheden (2015). De daar beschreven bouwstenen 21 t/m 25 op het gebied van de vakinhoud en vakdidactiek rekenen voor laagopgeleide volwassenen komen aan bod in het programma/de module.

Doelgroep
 • Docenten die in opleiding zijn als docent basisvaardigheden of daartoe aanvullende scholing (op maat) volgen.
 • Reeds opgeleide NT2 docenten die lesgeven aan laagopgeleide volwassenen (nascholing);
 • NT2 docenten in opleiding (module binnen het NT2 traject)
Voorwaarde voor deelname

Professionele basis (zoals omschreven in bouwstenen 1 t/m 8) is op orde eventueel met uitzondering van bouwsteen 7: Heeft een eigen vaardigheid van minimaal niveau 2F waarbij hij vraagstukken op Instroomniveau 1F en 2F op meerdere manieren (foutloos) kan oplossen.

Bijeenkomst 1
 • Rekenen, functioneel rekenen en gecijferdheid: wat bedoelen we, in relatie tot de doelgroep.
 • Rekenen en taal: rekendomein Verbanden en taaldomein 'lezen van informatieve teksten'. Voorbeelden van taken en opdrachten op verschillende niveaus.
 • Kader: Standaarden en eindtermen taal en rekenen VE van instroom tot en met 2F
 • Opzetten portfolio

Hier dus met name eerste deel van Bouwsteen 22: Kent de inhouden van de Standaarden en eindtermen rekenen VE van Instroomniveau tot en met niveau 2F

Bijeenkomst 2
 • Inhoud en didactiek van de meetkunde (oa. werken met routes, plattegronden en kaarten)
 • ICT: Reisplanners, routeplanners, tom-tom en de onderliggende rekenvaardigheden.
 • Subdomein: Tijd
 • Kader: inhouden en leerlijnen van het rekenen
 • Opzetten praktijkonderzoek (in kleine groepen)
Bijeenkomst 3
 • Domein getallen van basisonderwijs naar VE
  Inhoud en leerlijn o Didactiek Verschillende oplossingsstrategieën, handelingsniveaus en modellen bij 'rekenen met getallen' (handelingsmodel) Schatten en de rekenmachine o Plaats van dit domein in PO en VE.
 • Verder met onderzoek en portfolio

Nadruk op Bouwsteen 21: Kent verschillende oplossingsstrategieën voor rekenvraagstukken en de bijbehorende didactiek

Bijeenkomst 4
 • Meten o Gebruik van concrete materialen (ter ondersteuning van het leerproces).
 • Zwakke rekenaars, rekenproblemen en rekengesprekken
 • Differentiatie en scaffolding

Nadruk op Bouwsteen 24: Stemt het rekenonderwijs af op de onderwijsbehoeften van de leerders

Bijeenkomst 5
 • Inhoud en didactiek van Verhoudingen en procenten o Procentenstrook en verhoudingsmodel o Leerlijn
 • Bepalen van voortgang deelnemers
 • Lesmaterialen voor rekenen

Nadruk op Bouwsteen 23: Kent de (digitale) rekenmethodes en andere lesmaterialen voor rekenen en digitale toepassingen waarin rekenen een rol speelt

Bijeenkomst 6
 • Toetsen en evaluatie-instrumenten voor en van rekenen
 • Werk van deelnemers analyseren
 • Taalgericht 'rekenonderwijs': rekentaal en alledaagse taal
 • Vragen die zijn blijven liggen
Bijeenkomst 7
 • Afronding
 • Presentaties onderzoeken door deelnemende docenten

Copyright 2011-2017 Freudenthal instituut