kop

Ondersteuning bij rekenen/wiskunde in mbo, vmbo en volwasseneneducatie


Ondersteuning mbo en vmbo

Gezamenlijk aanbod van ECBO/Cinop, HU, iPabo en UU (O&T)
Lees meer


0

ROC Nijmegen

cursuswebsite

0

ROC Midden Nederland

cursuswebsite

0

Albeda College

cursuswebsite

0

Hoornbeeck

cursuswebsite

0

ID College

cursuswebsite

0

ROC Mondriaan

cursuswebsite

0

Nimeto Utrecht

cursuswebsite

0 0

NRO differentiatie

cursuswebsite

Novia Nijmegen

cursuswebsite

0

Graafschap College

cursuswebsite

0

Amarantis

cursuswebsite

0

Deltion

cursuswebsite

0

ROC ASA

cursuswebsite

0

ROC van Amsterdam

cursuswebsite


Praktijkdagen rekenen 2017

initiatief van MBO raad, Steunpunt Taal en Rekenen mbo e.a. (najaar 2017)
Verdere informatie

 

Ondersteuning volwasseneneducatie

Gezamenlijk aanbod van Cinop, ITTA, en UU (FI)
Lees meer


0

Lezen en Schrijven

cursuswebsite

Basisvaardigheden

cursuswebsite

Oefenen
Overig
Literatuur (rekenen/wiskunde)

Verzameling van 4000 artikelen over reken-wiskunde onderwijs


| home |

| Onderwijsadvies en Training | Freudenthal Instituut | Universiteit Utrecht |