kop
kop

Cursus rekenen Nimeto Utrecht

| ^ | home |

Bijeenkomsten werkgroep rekenen met rekenexpert


Maandag 20 april 2015 - Toetsing

powerpoint
opgaven uit rekentoetsen

Huiswerk: laat studenten een aantal van de uitgedeelde opgaven maken. Vraag hen om uitwerkingen te noteren. Neem het werk van de studenten volgende keer mee.


Maandag 1 juni 2015 - Leerlijnen en didactiek

powerpoint

Huiswerk: neem vragen die je hebt rond het thema differentiatie mee naar de bijeenkomst. Andere ondersteuninsgvragen zijn ook welkom.

Maandag 15 juni 2015 - Didactiek en differentiatie

powerpoint

Oefenen
Overig
Literatuur (rekenen/wiskunde)

Verzameling van 4000 artikelen over reken-wiskunde onderwijs


Copyright 2014-2015 Freudenthal instituut / Centrum voor onderwijs en leren / Universiteit Utrecht