kop
| home | Novia Nijmegen | kop

Cursussen Rekenen ROC Nijmegen


Seizoen 2018-2019

Seizoen 2017-2018
Seizoen 2015-2016
Seizoen 2014-2015
  • Basis
  • Vervolg
  • Expert
  • Kenniskring rekenen. In bijeenkomsten van de kenniskring kunnen specifieke onderwerpen aan de orde komen: leerlijnen, verdieping op specifieke (vakdidactisch lastige) onderwerpen uit de reken-domeinen, zwakke rekenaar, gebruik ict (o.a. games).
Seizoen 2013-2014
Seizoen 2012-2013
Seizoen 2011-2012
Seizoen 2010-2011
Afstemming met Raamwerk nascholing

Het nascholingsaanbod wordt aangeboden in lijn met het Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo (2014).

Uitsplitsing van bouwstenen over basis, vervolg en expert.

Oefenen
Overig
Literatuur (rekenen/wiskunde)

Verzameling van 4000 artikelen over reken-wiskunde onderwijs


Copyright 2010-2015 Freudenthal instituut / Centrum voor Onderwijs en Leren