kop
kop

Cursus rekenen basis 2015 - Novia Nijmegen

| ^ | home | over de cursus |

Bijeenkomst 1

Wo. 23 september 2015 - 17.00 - 19.30

Huiswerk

 • Lees het Artikel Waar cijfers weer getallen voor de volgende keer.
  Formuleer daarbij een vraag.
  Noteer het voor u meest opvallende punt.
 • Lees de syllabus en doe een proefexamen/proeftoets (2f en 3f).
 • Zoek een geschikte rekensituatie uit de krant en maak daarbij een opgave.
  Geef niveau aan.
  Geef domein aan.
  Neem deze volgende keer mee.

Bijeenkomst 2

Wo. 14 oktober 2015, 17.00 - 19.30

presentatie (pdf)
we maakten o.a. gebruik van: Balans van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool (zie Balansen (Cito)

Huiswerk
Ga in eigen opleiding op zoek naar voorbeelden van of aanknopingspunten voor rekenen. Denk bijv. aan:
- kwalificatiedossier
- Gesprek met docent
- Situatie in praktijklokaal (met foto)
- Een ding uit de opleiding uit ander vak: werktekening, tabel, meetinstrument .....
Neem voorbeeld(en) volgende keer mee
Neem je eigen rekenmethode mee (evt. aangevuld met eigen materiaal)

Bijeenkomst 3

Wo. 25 november 2015 - 17.00 - 19.30

Presentatie (pdf)

We keken o.a. naar deze opgaven, waar we keken naar enkele didactische tips. Zie ook onderstaand voorbeeld.

Huiswerk
Neem een concrete opgave mee uit een ander vak (binnen jouw opleiding) waarin gerekend wordt.
VMBO: vraag deze aan een college van bg vak of economie of ak.
MBO: vraag deze aan een praktijkdocent
Maak de opgave en denk na over een passende didactiek/oplossingsstrategie -> noteer dit en neem het de volgende keer mee (presenteer!)

Bijeenkomst 4

Wo. 16 december 2015 - 17:00 - 19:30

Huiswerk-1: De opgave Achtbaan Goliath
(de laatste opgave van deze 5 opgaven)

 • Maak de som zelf en noteer jouw oplossingstrategie
 • Leg de som voor aan enkele leerlingen en verzamel het leerlingmateriaal
 • Analyseer het leerlingwerk
 • Geef aan wat jij in de les kunt doen om leerlingen te helpen bij het oplossen van deze som

Huiswerk-2: Presentatie gebruik rekenmethode en huidige 'gewoontes' rondom toetsing (per school/opleiding)

 • Neem je methode mee
 • Bereid een presentatie voor over jullie rekenmethode (en evt. ander materiaal)
 • Toetsing: vraag na hoe het zit met 2a, 2f-er, evt. ook 3f-er binnen jouw afdeling/school, en rapporteer daar over.
 • Maximaal 2 sheets voor methode en 2 sheets voor toetsing.

Bronnen voor bijeenkomst 5 (drieslag functioneel rekenen)

Bijeenkomst 5

Wo. 6 januari 2016 - 17.00 - 19.30

Presentatie (pdf)

Begeleiding

 • Vincent Jonker, v.jonker@uu.nl
 • Monica Wijers, m.wijers@uu.nl
Begeleiding vanuit Novia Nijmegen
 • Freek Boetier, Kandinsky
 • Marcel Broekman, ROC Nijmegen
 • Maik Hermans, Citadel

Overige verwijzingen

Oefenen
Overig
Literatuur (rekenen/wiskunde)

Verzameling van 4000 artikelen over reken-wiskunde onderwijs


Copyright 2015-2016 Freudenthal instituut