kop

Algemeen

De rekenexperts binnen ROC Nijmegen zijn in de basis-, vervolg- en expertcursus vakdidactisch geschoold als rekendocent.
In de vier bijeenkomsten voor de rekenexperts stond het overdragen van deze kennis aan collega-rekendocenten centraal en was er gelegenheid voor intervisie. Het gaat onder andere om:

 • Zicht krijgen op mogelijke vragen van teams - inventariseren
 • Bespreken (naspelen) casussen, nadruk op vakdidactisch ondersteuning
 • Maken en uitwisselen van ondersteuningsplannen
 • Achtergrond bij visies op rekenen/rekenonderwijs

Mei 2016 is een eindrapportage geschreven. Het werk wordt ook in 2016-2017 voortgezet.

Teams/Experts

afdeling expert
MZ en VP Harrie Kok
UV Harrie Kok
PW Astrid Snel
TEIS Henk Jansen
CAS/VP/VZ/MZ Jef van de Venne
Detailhandel Marij Hensen
ZH Madeleine Vliegenthart
AG Madeleine Vliegenthart

Bijeenkomst 1

Wo. 8 juli, 16:30 - 18:00

 • ppt van 8-7
 • Half september: plan opsturen (rond 25 september feedback)

Bijeenkomst 2

30 september 2015
ppt van 30-9

huiswerk:
Kies een van de middelen die je wilt inzitten (uit je 'toolbox').
Bedenk nog eens goed met welk doel je dat wilt
Wat wordt het resultaat/product?
Scherp het middel aan: Wie, wat waarom en hoe?
Eigen spullen in je dropbox zetten

Eerste week november, update plan/verslag en vragen naar vincent & monica (geef seintje via mail)

Bijeenkomst 3

wo 25 november 16:00 - 18:00
Powerpoint

huiswerk:
- Maak een rapportage van gesprek met team manager (ongeveer 1 A4, vooral actiepunten)
- Blik vooruit naar het nieuwe seizoen: speerpunten (advies 2016-2017)

Bijeenkomst 4

wo 2 maart 16:00 - 18:00
huiswerk -> eindverslag:

 1. De beginsituatie:
  het rekenportret van het team, evt tevens opdrachten voor rekenexpert opgesteld door TM en/of rekendocenten team. Dit alles samengesteld door p.g. T&R
 2. De orientatie:
  De inwerkperiode van de rekenexpert. Centrale thema's: kennismaking, opdracht voor de rekenexpert en het evt. Afbakenen ervan (daarbij gebruikmakend van de materialen verzameld door p.g. T&R), betrekken TM in dit process (naast de rekendocenten in een team spelt hij/zij ook een zeer belangrijke rol in dit process)
 3. De opdracht voor de rekenexpert.
  Formuleren van de opdracht(en). SMART, en de uitwerking ervan.
 4. Activiteitenlijstje werkzaamheden rekenexpert, indien deze nog niet in bovenstaande onderdelen zijn beschreven.

aandachtspunten voor komend seizoen:

 • inzichtelijke analyse toetsing
 • motivatie leerling
 • 2f, 2a
 • professionalisering docenten
 • samenwerking met vmbo (proeftuinen)

Bijeenkomst 5

wo 11 mei 16:00 - 18:00
Powerpoint

Begeleiding

 • Vincent Jonker, v.jonker@uu.nl
 • Monica Wijers, m.wijers@uu.nl
Ondersteuning vanuit ROC Nijmegen
 • Hermine Grubben
 • Marcel Broekman
 • Rutger den Haan
Oefenen
Overig
Literatuur (rekenen/wiskunde)

Verzameling van 4000 artikelen over reken-wiskunde onderwijs


Copyright 2015-2016 Freudenthal instituut / Centrum voor onderwijs en leren / Universiteit Utrecht