kop
kop

Cursus rekenen basis 2014 - Novia Nijmegen

| ^ | home | over de cursus |

Bijeenkomst 1

Wo. 8 oktober 2014 - 17.00 - 19.30

Huiswerk

 • Lees het Artikel Waar cijfers weer getallen voor de volgende keer.
  Formuleer daarbij een vraag.
  Noteer het voor u meest opvallende punt.
 • Zoek een geschikte rekensituatie uit de krant en maak daarbij een opgave.
  Geef niveau aan.
  Geef domein aan.
  Neem deze volgende keer mee.

Bijeenkomst 2

Wo. 5 november 2014, 17.00 - 19.30

presentatie (pdf)
we maakten o.a. gebruik van: Balans van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool (zie Balansen (Cito)

Huiswerk
Ga in eigen opleiding op zoek naar voorbeelden van of aanknopingspunten voor rekenen. Denk bijv. aan:
- kwalificatiedossier
- Gesprek met docent
- Situatie in praktijklokaal (met foto)
- Een ding uit de opleiding uit ander vak: werktekening, tabel, meetinstrument .....
Neem voorbeeld(en) volgende keer mee
Neem je eigen rekenmethode mee (evt. aangevuld met eigen materiaal)

Bijeenkomst 3

Wo. 19 november 2014 - 17.00 - 19.30

Presentatie (pdf)

We keken o.a. naar deze opgaven, waar we keken naar enkele didactische tips. Zie ook onderstaand voorbeeld.

Huiswerk
Neem een concrete opgave mee uit een ander vak (binnen jouw opleiding) waarin gerekend wordt.
VMBO: vraag deze aan een college van bg vak of economie of ak.
MBO: vraag deze aan een praktijkdocent
Maak de opgave en denk na over een passende didactiek/oplossingsstrategie -> noteer dit en neem het de volgende keer mee (presenteer!)

Bijeenkomst 4

Wo. 3 december 2014 - 17:00 - 19:30

Huiswerk-1: Toetsanalyse (1 A4)

 • Neem een toets af bij je leerlingen/studenten. Beschrijf/typeer de toets: gebruik je een bestaande methodetoets: beschrijf dan in hoeverre de opgaven lijken op die van de rekentoets of het COE (let op niveau, context, domein etc.). Of:
 • Maak je zelf een toets of stel je deze samen: onderbouw dan de keuze van de opdrachten (vanuit kennis over de domeinen, de niveaus en de syllabi, etc.).
 • Analyseer de resultaten: wat zijn opvallende zaken uit het leerlingwerk (denk aan strategie├źn, modellen, veelgemaakte fouten, .... etc.).
 • Beschrijf de consequenties voor je onderwijs. Wat ga je aanpassen/doen/laten, etc.

Huiswerk-2: Gebruik rekenmethode

 • Per school/opleiding: Bereid een presentatie voor over jullie rekenmethode (en ander materiaal, en neem dit mee) Maximaal 3 sheets en 5 minuten.

Bijeenkomst 5

Wo. 7 januari 2015 - 17.00 - 19.30

Presentatie (pdf), over toetsing

Begeleiding

 • Vincent Jonker, v.jonker@uu.nl
 • Monica Wijers, m.wijers@uu.nl
Begeleiding vanuit Novia Nijmegen
 • Freek Boetier, Kandinsky
 • Marcel Broekman, ROC Nijmegen
 • Maik Hermans, Citadel

Overige verwijzingen

Oefenen
Overig
Literatuur (rekenen/wiskunde)

Verzameling van 4000 artikelen over reken-wiskunde onderwijs


Copyright 2013-2014 Freudenthal instituut