[an error occurred while processing this directive]
kop
kop

Cursus rekenen basis - ROC Nijmegen

| ^ | home | over de cursus |

Bijeenkomst 1

Woensdag 3 oktober 2012 - 17.00 - 19.30

Presentatie (pdf)

Huiswerk

 • Lees het Artikel Waar cijfers weer getallen voor de volgende keer.
  Formuleer daarbij een vraag.
  Noteer het voor u meest opvallende punt.
 • Zoek een geschikte rekensituatie uit de krant en maak daarbij een opgave.
  Geef niveau aan.
  Geef domein aan.
  Neem deze volgende keer mee.

Bijeenkomst 2

Woensdag 31 oktober 2012, 17.00 - 19.30

presentatie (pdf)

Huiswerk
Ga in eigen opleiding op zoek naar voorbeelden van of aanknopingspunten voor rekenen. Denk bijv. aan:
kwalificatidoosier
Gesprek met docent
Situatie in praktijklokaal (met foto)
Een ding uit de opleiding uit ander vak: werktekening, tabel, meetinstrument .....
Neem voorbeeld(en) volgende keer mee
Neem je eigen rekenmethode mee (evt. aangevuld met eigen materiaal)

Bijeenkomst 3

Woensdag 21 november 2012 - 17.00 - 19.30

Presentatie (pdf)

Huiswerk
Maak een alternatieve opgave bij een onderwerp/opgave dat slecht ging (bij de leerling of bij jezelf)
(en maak een aanwijzing voor je collega)

Bijeenkomst 4

Donderdag 6 december 2012 - 17:00 - 19:30

Presentatie (pdf)

Uitspraken over wat de essentiele kenmerken zouden moeten zijn van rekenonderwijs:

 • Onderwijs op maat: zowel klassikaal onderwijs als differentiatie
 • Koppelen aan praktijk: rekenen is geen doel, maar een middel
 • Voorbereiden voor examen rekenen / verplichte rekentoets
 • Angst wegnemen, lessen moeten motiverend zijn
 • Meer actualiteit, belevingswereld, spelletjes
 • Aandacht voor zwakke rekenaars

Huiswerk
Neem een toets af bij je leerlingen (laat je inspireren door: Cito voorbeeltoetsen 2F en 3F (niet te veel opgaven en liever geen kale, hoewel, dat moet je zelf weten)
Neem de gegevens van die toets mee (leerlingwerk)

Bijeenkomst 5

Donderdag 13 december 2012 - 17.00 - 19.30

Presentatie (pdf), over toetsing

Begeleiding

 • Vincent Jonker, v.jonker@uu.nl
 • Monica Wijers, m.wijers@uu.nl
Begeleiding vanuit ROC Nijmegen
 • Marcel Broekman

Verwijzingen bij deze cursus

Verwijzingen van cursisten

Overige verwijzingen

Oefenen
Overig
Literatuur (rekenen/wiskunde)

Verzameling van 4000 artikelen over reken-wiskunde onderwijs


Copyright 2012-2013 Freudenthal instituut
[an error occurred while processing this directive]