kop

ROC Nijmegen

| ^ | home |

De rol van taal in rekenen

Deze cursus wordt aangeboden op basis van de ervaringen binnen het zogenaamde Lamavoc project
(een Erasmus+ project: Language in mathematics in vocational education)

In toenemende mate wordt in het beroepsonderwijs integrale aandacht besteed aan de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden, alle essentieel in beroep, burgerschap en schoolloopbaan.
Geletterdheid en gecijferdheid liggen in deze aanpak dicht bij elkaar, en mbo-studenten hebben er baat bij dat er een heldere relatie wordt gelegd tussen rekenvaardigheden en de rol die taal daar bij speelt.
In deze cursus gebruiken we materiaal dat is gemaakt in het Europese project Lamavoc, en kijken we hoe een gezamenlijke aandacht voor rekenen en de talige aspecten daarvan omgezet kan worden in effectieve lessen.

08 mei 2019

Inleiding, taalgericht vakonderwijs, oefenen met enkele inhouden (verhoudingen, procenten, verbanden). Tussen bijeenkomst 1 en 2 wordt door de deelnemers ook eea uitgeprobeerd in de klas.

Powerpoint

05 juni 2019

Reflectie en uitwisseling, voorbeelden van lesmateriaal. Powerpoint

Tijden: 16:30 19:30 inclusief maaltijd

Uitvoering
Monica Wijers en Vincent Jonker, Universiteit Utrecht.

Vanuit ROC Nijmegen zijn bij de voorbereiding betrokken: Peter van Eldonk en Nus Sielcken.
Toelichting

Elk schoolvak heeft zijn eigen taal. De taal van rekenen-wiskunde (o.a. tekst, symbolen en visuele representaties) heeft specifieke kenmerken, en woorden kunnen een specifieke betekenis krijgen ('verhouding', 'oplossen', e.d.) Neem nu dit voorbeeld:


(voorbeeld van een rekenopgave, klik om te vergroten)


Taal is nodig om te kunnen begrijpen: Geschreven taal in methoden, websites, bord en toetsen Mondelinge taal: wat de leraar en de andere leerlingen zeggen

Taal is nodig om te kunnen praten en schrijven Praten: meedoen in de les o.a. vragen stellen, aanpak verwoorden Schrijven: notaties gebruiken, uitwerkingen opschrijven etc.

Lamavoc
In het project Lamavoc wordt lesmateriaal ontwikkeld voor:
  • Grafieken
  • Verhoudingen
  • Procenten