kop

Reken-Praktijkdagen 2017 - MBO raad

| ^ | home |

Doel

Rekenonderwijs zo neerzetten dat dit aansprekend is voor de studenten kan lastig zijn. Goede curriculumgerichte leerinhouden kunnen helpen, deze kunnen aansluiten bij de beroepsopleiding van de student of bij de thema's binnen de burgerschap. Om de interactie tussen de verschillende docentengroepen te vergemakkelijken organiseert de MBO-raad (in afstemming met andere partijen) de Reken-Praktijkdagen 2017.

Werkwijze

Na een paar inspirerende voorbeelden van rekendocenten (bij de start van dag 1) gaan duo's vanuit de scholen: een rekendocent en een burgerschap en/of vakdocent aan de slag met het maken van van curriculumgerichte onderwijsleerinhouden. De ontwikkelsessies worden geleid door een inhoudelijk deskundige procesbegeleider en we gebruiken een poster met verschillende stappen om het ontwikkelproces te structureren.
Na de eerste dag gaan de duo's terug in hun eigen schoolpraktijk en werken een programma verder uit wat in hun eigen praktijk al getest kan worden. Hierop wordt op de terugkomdag, na zes weken gereflecteerd. De werkwijze via de Poster kan worden bijgesteld en daarna binnen de school worden gebruikt voor het ontwikkelen van meer curriculumgericht rekenprogramma's. De voorbeelden worden verspreid via het netwerk van het Steunpunt Taal en Rekenen.

Programma

Dag 1 - 14 september
10.00Opening-Welkom, Jetske Woudstra
10.10Inleidingen door: Erik Kuiper (roc Top), Roeland van den Beemd (roc MN / Herman Brood academie), Mathijs Driessen (Summa college)
10.55Wissel naar de 5 groepen - werkwijze deze dag en in de subgroepen - wat opbrengst vd dag kan worden
11.10In subgroepen / duo's
11.30Werken in de duo's aan een poster, aan tafels
13.00Pauze
13.45Verder met het bespreken en vullen; nu concreet maken met opzet van een lesplan
14.45koffie/thee; en ophangen/neerleggen bladen, rondlopen / via carrousel
15.15verzamelen en terugkoppeling/delen in de groepjes van ervaringen, goede voorbeelden
15.30Terugkoppeling in de grote groep
16.00 einde
Tussenfase (zes weken)
a. Bespreek het lesplan met collega's b. Voer deze uit c. Houdt bij hoe het gaat d. Vul de online vragenlijst in
Dag 2 - 31 oktober
10.00Opening-Welkom
10.05Twee goede voorbeelden presenteren de uitgevoerde acties/product aan elkaar, zo uitdagend mogelijk door bv filmpje/voorbeeld
10.30In dezelfde subgroepen als dag 1; per duo bespreken wat de leerervaringen zijn.
11.45Komen tot een definitieve posterindeling
12.00Wat kunnen we de komende tijd verder doen, bv voor: professionalisering; onderzoek; beleid
12.30Afronding, inclusief lunch

Tijdlijn

najaar 2017

 • Dag 1 - 14 september
 • Tussenfase (zes weken)
 • Dag 2 - 31 oktober
 • Presentatie op Rekenconferentie nov/dec.

Workshop 15-11-2017

In een workshop tijdens de Rekenconferentie (Nieuwegein) werden de resultaten van deze tweedaagse gedeeld met een groep van 24 docenten, die overigens ook zelf weer ideeën genereerden/meenamen.

Medewerkers

Kees Hoogland, Vincent Jonker, Rianne Reichardt, Jurriaan Steen, Rinske Stelwagen, Monica Wijers, Jetske Woudstra

Initiatief en Organisatie

MBO Raad en Steunpunt Taal en Rekenen

Onderzoek

Een en ander wordt vastgelegd, geanalyseerd, en gepresenteerd op de rekenconferentie van het Steunpunt.

Gebruikte vragenlijst

Tips beroepsgericht rekenen

 1. Ga als rekendocent eens naar een praktijklokaal
 2. Geef eens een rekenles in een praktijklokaal
 3. Laat studenten foto’s maken van praktijksituaties
 4. Laat studenten een praktijkopdracht meenemen naar rekenen (incl. de ’dingen’ die daar bij horen)
 5. Stem af met je collega’s
 6. Ga eens in gesprek met de leerling
 7. Leg een verband tussen verschillende oplossingsstrategieën

Hoe je lesmateriaal kunt maken

 • Verzamel voorbeelden van gecijferdheidssituaties. Bijv. Foto’s in praktijk nemen; krantjes;
 • Stel er een echte rekenvraag bij (wel een waarvan iemand het zou willen weten)
 • Welk rekenonderwerp komt aan bod?
 • Wat past daar nog meer bij?
 • Versterken en zonodig toepasssen en oefenen