[an error occurred while processing this directive]
kop
kop

Basiscursus rekenen Graafschap College

| home |

Opzet

Elke bijeenkomst is als volgt opgebouwd:

 • Bespreking huiswerk
 • interactieve presentatie rond het thema
 • Werken aan activiteiten
 • Afsluiting: huiswerk en afspraken

Doelgroep

Beginnende rekendocenten in het mbo, die nog geen inhoudelijke en didactische scholing met betrekking tot rekenen in het mbo hebben gevolgd.

Bijeenkomsten

16.00 - 19.00

Bijeenkomst 1 - 27 oktober 2011

 - Het referentiekader centraal

Powerpoint

Bijeenkomst 2 - 3 november 2011

 - Rekendidactiek: hoe hebben ze het gehad?

Powerpoint

Bijeenkomst 3 - 17 november 2011

 - Visies op rekenen en de drieslag rekenen

Powerpoint

Begeleiding

Monica Wijers

Vincent Jonker

Onderwerpen

 • Informatie over de domeinen: getallen, verhoudingen, meten/meetkunde, verbanden
 • Informatie over de niveaus: (1F), 2F, 3F
 • Informatie over de toetsing in mbo (examen rekenen) en vmbo (verplichte rekentoets)
 • Korte introductie op rekenlijnen via rekenlijn.nl
 • Overzicht van de rekendidactiek van de basisschool
 • Introductie op de Drieslag rekenen
 • Overzicht van gebruikte rekenmethodes
 • Tips voor didactiek
Verwijzingen

Copyright 2011 Freudenthal instituut
[an error occurred while processing this directive]