kop
kop

Nascholing rekenen - ROC Mondriaan - voorjaar 2017

| ^ |

Samenvatting

In deze nascholing gaat het om vakdidactiek en vakinhoud op het gebied van rekenen, in het bijzonder de domeinen verhoudingen en meten.
In drie bijeenkomsten van elk drie uur wordt aandacht besteed aan het rekenen in een beroepsgerichte context en tevens gericht op een goede voorbereiding van het examen rekenen.
Hierbij gaat het zowel om de vakdidactische vaardigheden van de docent rekenen als om het hebben van een adequate eigen rekenvaardigheid.

Cursusleiding

De uitvoering vindt plaats in Den Haag, op een van de locaties van ROC Mondriaan College

De uitvoering ligt in handen van Monica Wijers, Fokke Munk en Vincent Jonker

Data
Intake

Intake online

Verwijzingen

Copyright 2016-2017 Freudenthal instituut / Centrum voor onderwijs en leren / Universiteit Utrecht