| home |

Basiscursus rekenen ROC Nijmegen

informatie bij de basiscursus


Eerste bijeenkomst - 28-10-2010

Aanwezig: 20 mensen.



Huiswerk

Bekijk je rekenmethode adhv deze vragen:

  • Welke didactiek zit erin?
  • Is er variatie in rekenmanier: kaal, context, modellen, hoofdrekenen, cijferen, rekenmachine...?
  • Is er variatie in werkvormen (klassengesprek, groepswerk, individueel, onderzoek, oefenen, ….): zit dat er expliciet in? kan je het er zelf inbrengen?
  • Is er een relatie met maatschappij/burgerschap? Met sector of beroep?


Tweede bijeenkomst

Presentatie (pdf van een ppt), 25-11-2010

Evaluatie

Evaluatie

Tips

Didactische tips

Materialen

Materialen