NT-1(200 uur)
Samenvatting
Inhoud
Toelatingseisen
Checklist competentie
Studiebelasting
Bijeenkomsten
Download
Literatuur
Profiel opleider


Bijeenkomsten
Vijftien bijeenkomsten van elk drie uur.
 1. Introductie
  • Kennismaking
  • Inventarisatie van de verwachtingen van deze module
  • Invullen competentielijst invullen om de eigen leervragen scherp te krijgen
  • Opstellen vragenlijst voor de eigen cursisten om maatwerk te kunnen leveren en deze lijst na de bijeenkomst uitwerken tot een cursistprofiel
 2. Taalverwerving van laagopgeleide Nederlandssprekende volwassenen tot en met niveau 2F/Functioneel taalonderwijs
  • Terugkoppeling cursistenprofiel: uitwisselen van ervaringen
  • Uitleg van (het belang van) functioneel taalonderwijs voor NT1
  • Uitleg van de werkwijze tijdens deze module: zelfstandig werken en werken in leerteams
 3. Taalverwerving/ Brainstorm over de diverse thema’s
  • Samenstellen van leerteams en het opstellen van spelregels voor het werken in leerteams
  • Brainstorm over de verschillende thema’s rond taalverwerving
 4. Taalverwerving/ Resultaten kennisvergaring rond de thema’s
  • Presentatie per leerteam waarin alle antwoorden op de onderzoeksvragen zijn verwerkt.
  • Vaststellen hiaten in de informatie en voorstellen voor acties
  • Na de bijeenkomst: lesvoorbereiding en uitvoering
 5. Taalverwerving/ Toepassing in de praktijk
  • Uitwisseling praktijkervaringen: voorbereiding en uitvoering van een les(onderdeel)
  • Brainstorm over een bijeenkomst met een externe expert (gastdocent) op het gebied van taalverwerving: vragen maken, programma bijeenkomst vaststellen, taken verdelen
 6. Taalverwerving/Gastdocent
  • Bijeenkomst met gastdocent volgens vooraf afgesproken protocol.
 7. Standaarden & eindtermen ve taal
  • Kennis peilen rond Standaarden en Eindtermen ve
  • Interactieve presentatie over Standaarden en eindtermen ve en Handreiking
  • Opzoekvragen Standaarden en eindtermen ve
 8. Standaarden & eindtermen/beoordelen teksten, lees- en schrijftaken
  • Het niveau bepalen van teksten en leestaken
  • Het niveau bepalen van schrijfvaardigheid
 9. Standaarden & eindtermen/beoordelen mondelinge vaardigheden
  • Het niveau bepalen van luisterteksten en luistertaken
  • Het niveau bepalen van spreek- en gesprekstaken
 10. Handreiking
  • Bespreking van de instrumenten van de Handreiking en de toepassing daarvan
  • Voorbereiding es(onderdeel) waarbij de instrumenten uit de Handreiking gebruikt worden.
 11. Didactische werkvormen
  • Uitleg didactische werkvormen
  • Carrousel didactische werkvormen
  • Na de bijeenkomst: Toepassing didactische werkvormen in de praktijk
 12. Leermaterialen
  • Uitwisseling van ervaringen met leermaterialen
  • Selecteren van de juiste leermaterialen in relatie tot cursistenprofiel
  • Toepassing in de praktijk
 13. Evaluatie en monitoring
  • Presentatie toetsen
  • Discussie over nut en noodzaak van toetsen
  • Opstellen en toepassen van evaluatiecriteria
 14. Beoordeling
  • Invullen competentielijst
  • Uitwisseling in leerteams en plenair over de competenties
  • Criteria afsluitende les bespreken
  • Na de bijeenkomst: les voorbereiden en uitvoeren
 15. Afsluiting
  • Bespreking beoordeling op basis van dossier en afsluitende les
  • Schriftelijke evaluatie van de module
  • Bespreking evaluatie van de module
  • Vervolgstappen: hoe blijven we leren?

Een gedetailleerde beschrijving van de bijeenkomsten wordt gegeven in de handleiding (zie Download)