[an error occurred while processing this directive]
RekenWebGrote Rekendag| home |
Voorgaande jaren
Grote Rekendag voor de pabo

Zelf te kiezen dag in maart 2010

Jaarlijks organiseert het Freudenthal Instituut een ‘Grote Rekendag’ voor basisscholen. Tijdens deze ‘Grote Rekendag’ gaan kinderen met uitdagende opdrachten rond een thema aan de slag. De afgelopen jaren zijn ook pabo-studenten op hun stageschool met de opdrachten van de ‘Grote Rekendag’ aan de slag gegaan en worden de opdrachten ook op de opleiding gebruikt. We willen graag voorzien in deze behoefte om de ‘Grote Rekendag’ binnen de pabo’s vorm te geven. Daarom wordt het materiaal voor de ‘Grote Rekendag’ dit jaar zo vormgegeven dat het zowel binnen de basisschool kan worden gebruikt, als binnen de pabo.

De ‘Grote Rekendag’ voor basisscholen is op woensdag 21 april 2010. We nodigen hierbij iedere pabo uit om op een zelf te kiezen datum in maart 2010 een ‘Grote Rekendag’ op de opleiding te organiseren. Op die dag staat het rekenonderwijs op de opleiding centraal.

Verschillende mogelijkhedenEr zijn verschillende manieren om tijdens de ‘Grote Rekendag’ op de pabo met het materiaal voor de ‘Grote Rekendag’ aan de slag te gaan. Daarbij kunt u denken aan (een combinatie van):

  • het met studenten werken met hun docent aan opdrachten van de ‘Grote Rekendag’,
  • het met studenten werken aan de voorbereiding van de ‘Grote Rekendag’ op hun stageschool,
  • leraren basisonderwijs uitnodigen om samen met studenten de ‘Grote Rekendag’ op hun school voor te bereiden,
  • met studenten aanvullende materialen zoeken en maken rond het ‘Grote Rekendag’-thema,
  • enzovoorts.

    Materiaal en ondersteuning    Studenten van opleidingen die de ‘Grote Rekendag’ op de opleiding organiseren kunnen alle materialen van de ‘Grote Rekendag’ verkrijgen. Binnenkort vindt u hier meer informatie.

Wat is de Grote Rekendag?

De Grote Rekendag is een landelijk georganiseerde dag voor alle basisscholen waarop alles in het teken staat van rekenen!

Achtste Grote Rekendag

De ‘Grote Rekendag’ in 2010 is de achtste ‘Grote Rekendag’ die voor basisscholen wordt georganiseerd. Het thema van deze ‘Grote Rekendag’ is ‘Waar voor je geld’. De activiteiten voor de verschillende groepen zijn - in de breedste zin van het woord - gericht op het rekenen en meten met geld. Naast deze activiteiten per groep is er een schoolbrede start voor de ‘Grote Rekendag’ ontwikkeld.Inschrijven

Binnenkort kunt u zich hier aanmelden voor de Grote Rekendag van 2010.Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen via: rekendag@fi.uu.nl.
© rekennet 1999-2013
[an error occurred while processing this directive]