RekenWeb

www.rekenweb.nl

Het is

Rekenen is leuker als je denkt
Flash
Spelletjes
Les
suggesties
Lessuggesties
po, vo, mbo
Reken
starters
Start je les met een rekenstarter!
po, vo, mbo
HTML5
Spelletjes
Grote
Rekendag
Woensdag
22 maart 2017

Nationale
Reken
Coördinator
Dag
Vrijdag
10 maart 2017

NRCD
Java
Spelletjes
Reken
lessen
Lessuggesties
po, vo, mbo
Spelhoek
Spelsuggesties
po, vo, mbo
iPad Spelletjes
(download)
Brxxx Breuken Delen Didactiek Digitaal schoolbord Dyscalculie Games Gecijferdheid Getalbegrip Getallenlijn Grote Rekendag Hoogbegaafdheid ICT IJsberg metafoor iPad apps (iOS) Kangoeroe Kommagetallen Leerlijnen Lesideeën Lessen Oefenen Pabo Prestatiebox Probleemoplossen Procenten Professionalisering RekenBrief Rekencoördinator RekenWeblog Speciaal rekenen Spelhoek Staartdeling Taalgericht vakonderwijs Tablets (html5) Talentenkracht Techniek Techplek Tussendoelen annex leerlijnen Verhoudingen Vraagbaak Werkbladen Wetenschap en Techniek Wiki WisWeb zOEFi
| Leraren | Studenten | Ouders | Engels | Fries | RekenWeb is een project van de Universiteit Utrecht (FI en O&T) | © 1999-2016 |