RekenWeb
1 + 1 is nog altijd 2
RekenWeb voor ouders
views
Het reken- en wiskundeonderwijs is de afgelopen jaren sterk veranderd. U zult dat merken als u uw kinderen met hun huiswerk probeert te helpen, want de boeken zijn anders dan de boeken uit uw schooltijd. We hebben geprobeerd een aantal verschillen op een rijtje te zetten. Op deze website proberen we vragen die ouders hebben over het reken- en wiskundeonderwijs te beantwoorden.Wat een half, een kwart en een derde is weten kinderen al heel jong. Als vier kleuters met elkaar drie bananen moeten delen begrijpen ze dat je niet iedereen een hele banaan kunt geven. Je krijgt bijvoorbeeld eerst allemaal een halve banaan en dan nog een kwart. Spelenderwijs raken ze zo vertrouwd met die rekenbegrippen. Later, in groep 6, leren kinderen onder andere wat een zesde en een achtste is.
Lastig wordt het pas bij sommen als 1/3 + 5/6, of 3 x 3/8. Heel wat kinderen hebben daar moeite mee, omdat die 'kale' sommen voor hen te weinig betekenis hebben. In het moderne rekenonderwijs wordt daar rekening mee gehouden, onder andere door veel met breuken te laten rekenen in situaties die wel betekenis hebben. Zoals bijvoorbeeld in de volgende situatie.

benjamin
De klas organiseert een klassenavond en Joanna wil uitrekenen of er genoeg cola is. Er gaat 1/6 liter in een glas en er zijn 6 flessen van 1 1/2 liter gekocht. Zou dat voor een hele klas genoeg zijn?

In zo'n concrete situatie levert het rekenen met breuken voor de meeste kinderen niet echt een probleem op, terwijl ze 'kale' sommen als 6 x 1 1/2 = of 9 : 1/6 = vaak wel lastig vinden.
Het breukenonderwijs start tegenwoordig altijd vanuit situaties die kinderen zich goed kunnen voorstellen. Dat kan het verdelen van pizza's zijn, waarbij er meer eters zijn dan pizza's. Of het startpunt is het meten van lengtes, niet in centimeters, maar in 'voeten'. De kinderen doen in dergelijke situaties zoveel ervaring op met breuken dat langzamerhand ook 'kale' breukensommen betekenis gaan krijgen.
Maar hoe ver moeten we gaan? Niet alle leerlingen lijken de stap van het werken met breuken in concrete situaties naar het maken van abstracte, kale breukensommen te kunnen maken. Eindeloos oefenen op die kale sommen zonder begrip is zinloos. Maar kinderen die de stap van concrete breukensituaties naar het abstracte breukenrekenen wel kunnen maken moeten daar natuurlijk wel de kans voor krijgen. Zo kan het gebeuren dat het ene kind de helft van drie-kwart pizza berekent en het andere kind het sommetje 1/2 x 3/4 krijgt voorgelegd. Het onderwijs zou zo ingericht moeten zijn dat alle kinderen op hun eigen niveau met breuken leren rekenen.

Eerlijk verdelen

verdelen
Het spel Eerlijk Verdelen laat kinderen experimenteren met verdeelsituaties. Hoe verdeel je drie koekjes onder vier kinderen?
RekenWeb
www.rekenweb.nl voor het basisonderwijs
WisWeb
www.wisweb.nl voor het voortgezet onderwijs
5010link
www.50tien.nl
is een vraagbaak waar ouders terecht kunnen met vragen over onderwijs

Copyright RekenWeb 2012. RekenWeb is een product van het Freudenthal instituut | Vraag stellen | RekenWeb |