RekenWeb
1 + 1 is nog altijd 2
RekenWeb voor ouders
views
Het reken- en wiskundeonderwijs is de afgelopen jaren sterk veranderd. U zult dat merken als u uw kinderen met hun huiswerk probeert te helpen, want de boeken zijn anders dan de boeken uit uw schooltijd. We hebben geprobeerd een aantal verschillen op een rijtje te zetten. Op deze website proberen we vragen die ouders hebben over het reken- en wiskundeonderwijs te beantwoorden.Tegenwoordig werken leerlingen in de brugklas met taxi-tarieven en bedragen die gespaard worden. Wat heeft dat met grafieken en algebra te maken?

Lineaire functies
Hiera volgt, wiskundig gezien, tweemaal hetzelfde probleem:

tabel1
Leerlingen krijgen eerst een aantal praktische problemen zoals die van de klusjesmannen. Ze lossen die problemen op door te redeneren met de gegevens in de situatie.

tabel2
Na een tijdje zien de leerlingen dat het bij al die opgaven telkens gaat om een formule met een vaste hoeveelheid van iets waarna er met elke stap (week, uur) eenzelfde hoeveelheid bij komt of af gaat. Dat heet generaliseren en dan leren ze dat alle functies van die vorm eerstegraads functies heten. Dat is ook al wiskunde: het herkennen en aanbrengen van structuren, zodat je het gemeenschappelijke in situaties ziet en met een algemene methode problemen eenvoudiger kunt oplossen. In plaats van een formule in woorden, zoals totale kosten = 70 + 30 x aantal uren, leren leerlingen dan pas de vorm met x en y: y = 30x + 70. Snijpunten van grafieken berekenen betekent dan: wanneer zijn Peter en Arnold even duur? Welke waarde van x is de oplossing van de vergelijking 30x + 70 = 45x + 10 ?
Als je alleen maar de formele oplossingen leert te maken, oefen je alleen maar een trucje dat je ook weer gemakkelijk vergeet. Als je betrokken bent bij het ontwikkelen van een algemeen model dat verband houdt met een hele serie verschillende situaties, dan heb je wiskunde gedaan en geleerd.

Grafieken van lineaire functies
Hieronder staan de grafieken van de tarieven van Arnold en Peter. In de grafieken is ook te zien dat ieder uur bij elk tarief er een vast bedrag bij komt. Daardoor zijn het rechte lijnen en is de grafiek van Peter (45 Euro per uur) steiler dan die van Arnold (30 Euro per uur).

grafiek

Het oefenen van de samenhang tussen eerstegraads functies en hun grafieken kan tegenwoordig ook op een speels manier met het programma Bollen schieten
bollen schieten
RekenWeb
www.rekenweb.nl voor het basisonderwijs
WisWeb
www.wisweb.nl voor het voortgezet onderwijs
5010link
www.50tien.nl
is een vraagbaak waar ouders terecht kunnen met vragen over onderwijs

Copyright RekenWeb 2012. RekenWeb is een product van het Freudenthal instituut | Vraag stellen | RekenWeb |