Formulemaker
Maak een formule en laat uitrekenen hoeveel hij kost.
  |  © freudenthal instituut  |  197 views  |  Home  |  

Deze website heeft momenteel te kampen met problemen bij java-gebaseerde spelletjes.
>>>Lees meer

Algemeen

Met deze software kun je formules maken en laten uitrekenen hoeveel een algebraïsche expressie (een formule) kost. De prijs is afhankelijk van het aantal en soort bouwstenen (variabelen, operaties).

Bediening

Het scherm bestaat uit drie onderdelen:

 • In het werkveld linksonder kun je aan formules werken.
 • Linksboven is een plek waar gemaakte formules (resultaten) bewaard kunnen worden.
 • Aan de rechterkant van het scherm staan de bouwstenen (operatoren) voor het maken van formules.
Alle bouwstenen hebben een prijs.

De operatoren kunnen naar het werkveld gesleept worden. Je mag ze even parkeren in het roze gedeelte, maar je kunt ze ook gelijk naar het witte gedeelte slepen. Als de operatoren binnen het witte gedeelte komen, verschijnt er een geel voorbeeld-venster. Hierin kun je het effect van de operator op de formule zien. Dit effect is afhankelijk van de plaats van de operator binnen de formule.
In de invulvelden van de formule kunnen variabelen en getallen worden ingevuld. Een variabele begint met een of meer letters, eventueel gevolgd door een of meer cijfers. Getallen bestaan uiteraard uit cijfers; decimale getallen kunnen gemaakt worden met behulp van een komma.
Je kunt op twee manieren een gedeelte van de formule selecteren:

 • Klik ergens in de formule met de muis. Er wordt nu een cursor zichtbaar. Je kunt door de formule wandelen met de linker- en de rechterpijl op het toetsenbord. Met Home en End kun je direct naar het begin en naar het eind van de formule gaan. Je kunt delen van de formule selecteren door Shift ingedrukt te houden tijdens het gebruik van de pijltoetsen. Je kunt de hele formule selecteren met Shift + Home of Shift + End.
 • Je kunt ook selecteren door te klikken en te slepen met de muis. Als je een gedeelte van de formule selecteert en hier een operator naartoe sleept, wordt de selectie in een van de invulvelden van de operator geplaatst. Waar nodig worden automatisch haakjes toegevoegd.
  Als je met de rechtermuisknop ergens binnen het witte gedeelte klikt, verschijnt er een keuzemenu met bewerkingen die kunnen worden toegepast op de formule. Bij een aantal van deze bewerkingen moet een gedeelte van de formule geselecteerd zijn.


Overig
 • Bewaren: bewaart de gemaakte formule in het resultatenveld
 • Verwijderen: verwijdert een geselecteerd deel van de formule
 • Kopieren: kopieert een geselecteerd deel van de formule
 • Plakken: voegt een gekopieerd gedeelte toe aan de formule
 • Substitueren: substitueert een gekopieerd gedeelte naar alle invulvakjes met dezelfde inhoud als het vakje waar de cursor instaat (mag niet leeg zijn)
 • Vorige: maakt de laatste wijziging ongedaan
 • Standaardiseren: numeriek vereenvoudigen, haakjes wegwerken, termen onder een noemer brengen, producten sorteren en vereenvoudigen (factoren bij elkaar nemen), sommen sorteren en vereenvoudigen (termen bij elkaar nemen), quotienten vereenvoudigen. Dit standaardiseren kan soms lang duren, daarom verschijnt er bovenaan het appletscherm een stop-knop om de bewerking af te breken.
 • Minteken invoegen: maakt een geselecteerd deel negatief.
 • Nieuwe formule: verwijdert de huidige formule

Er kunnen ook bewerkingen worden toegepast op de bewaarde formules:

 • Kopieren: je kunt een gedeelte van een bewaarde formule kopieren om te gebruiken in het werkveld
 • Slepen en Plakken: je kunt een gedeelte van een bewaarde formule naar het werkveld slepen om daar in te voegen in de formule
 • Slepen en Substitueren: je kunt een gedeelte van een bewaarde formule naar de werkplaats slepen om daar te substitueren in de formule
 • Standaardiseren: zie boven
 • Verwijder formule: verwijdert de bewaarde formule
 • Selecteer alles: selecteert de hele bewaarde formule


Informatie

  |  Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht  |  Collectie leermiddelen, subset Freudenthal Instituut  |  Professionalisering -> voor docenten -> door het FI  |