Schapen en mensen
Hoeveel schapen en mensen wonen er in Australie, in Nederland, etc.
  |  © freudenthal instituut  |  1600 views  |  Home  |  

Even handig tellen en in beeld brengen

Dit is een opdracht bij de Grote Rekendag 2012, maar is ook los uit te voeren. Het gaat om het vergelijken van hoeveelheden mensen en schapen met de gegevens van een aantal landen. Leerlingen wordt gevraagd de gegevens grafisch weer te geven (bijv. in een staafdiagram).


Voorbeeld van een uitwerking door leerlingen van groep 8 van de Akker uit Nijmegen

Opdracht
  • Je hebt stroken papier in twee kleuren: gebruik een kleur voor de schapen en de andere voor de inwoners.
  • Maak en knip voor elk land een stuk strook die het aantal schapen weergeeft en een strook die het aantal inwoners weergeeft.
  • Zoek de landen op de kaart en plak de stroken in de goede landen.

TIPS:
Werk eerst op klad.
Bedenk hoe je de stroken gaat indelen. Maak een handige schaalverdeling. Je moet alle getallen uit de tabel kunnen maken!
Beantwoord de volgende vragen:

  1. Welk land heeft de meeste schapen?
  2. Welk land heeft de meeste inwoners?
  3. In welk land zijn er ongeveer 5 schapen per inwoner?
  4. Welk land heeft de meeste schapen per inwoner?
  5. Welk land heeft de meeste inwoners per schaap?


gegevens van mensen en schapen
  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |