[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Nieuwe Wiskrant 22-4, juni 2003

Waarom lineariteit de leerlingen soms parten speelt

Dirk De Bock, Wim Van Dooren, Dirk Janssens en Lieven Verschaffel

Dirk De Bock, Wim Van Dooren, Dirk Janssens en Lieven Verschaffel hebben hier al eerder over bericht in Nieuwe Wiskrant 21.3. Inmiddels hebben zij een dieptestudie verricht naar de illusie van lineariteit in de meetkunde. Mede naar aanleiding van een optreden op nwd 9 volgt hier een verslag. (PDF).

1 + 1 = 2 en hoe nu verder?

Aad Goddijn

De strijd tussen de factormethode en de binaire methode om de kortste optelketens te vinden. Dat hield de deelnemers van de wiskunde B-dag precies één dag bezig. Aad Goddijn hield het langer bezig, de werkstukken doorzoekend naar mooie wiskunde. Zó lang dat de puzzelrubriek weer in september verschijnt ... (PDF).

Psychometrika op de TU/e

Jan Dijkstra

Op 13 februari 2003 organiseerde de omo-scholengemeenschap Het Plein een studiedag voor de secties wiskunde van haar scholen in en rond Eindhoven. Jan Dijkstra hield daar een lezing, getiteld: 'Psychometrika, wiskunde in dienst van psychologie en psychiatrie, enkele voorbeelden'. De redactie van de Nieuwe Wiskrant vroeg hem om hier iets over te schrijven. (PDF).

Boekbespreking

Rijkje Dekker

Bespreking van het proefschrift van Pauline Vos: Like an ocean liner changing course: the grade 8 mathematics curriculum in the Netherlands, 1995-2000. (PDF).

Snel, sneller, snelst: statistiek en 1500 m schaatsen

Ruud Koning

Ooit moet het toch echt niet meer sneller kunnen, zou je zeggen. Door technische verbeteringen (overdekte banen, nieuwe schaatspakken, klapschaatsen, enzovoort) worden steeds snellere tijden gerealiseerd. Maar zelfs als deze invloeden eruit gefilterd worden is het eind nog niet in zicht. Ruud Koning laat de extreme waarden theorie los op schaatstijden en voorspelt nog veel scherpere wereldrecords. (PDF).

Webklassen

Peter Spreij

Het aanbod van additioneel lesmateriaal voor vwo-leerlingen door de universiteiten groeit gestaag. In dit artikel belicht Peter Spreij de webklassen, interactieve leerprogramma's die door de Universiteit van Amsterdam worden aangeboden. (PDF).

Wat te bewijzen is (21)

M. Kindt

En als je dat niet doet? Dürer was zo iemand. Martin Kindt laat het bewijs van propositie 10 van Euclides herleven en bewijst dat meetkunde zonder bewijzen foute constructies kan opleveren. (PDF).

Samenwerkend leren in 3 HAVO

Lonneke Boels

In haar stage op het Christelijk Lyceum in Delft heeft Lonneke Boels de principes van samenwerkend leren uitgeprobeerd in 3 havo. Geïnspireerd door een workshop toog ze aan de slag in twee parallelklassen. In dit artikel leest u hoe dat ging. (PDF).

De maan en de regenboog

Jan van de Craats

Minnaert revisited. Ofwel: ook in een standaardwerk als De natuurkunde van het vrije veld kunnen foutjes voorkomen. Of worden verklaringen achterwege gelaten die best te volgen zouden zijn. Jan van de Craats toont aan dat het geen gezichtsbedrog is dat de maan scheef staat en dat de wiskunde van de regenboog helemaal niet zo ingewikkeld is. (PDF).

Een oud probleem gegeneraliseerd

Thijs Notenboom

Thijs Notenboom was bij de herdenkingsbijeenkomst van Herman Duparc. Hij hoorde aldaar een probleem van Duparc en ging ermee aan de slag: het probleem werd gegeneraliseerd. Houd pen, papier of Cabri bij de hand; u wordt uitgedaagd zelf aan de slag te gaan. (PDF).

Wiskunde is kunst!

Peter Mulder

Vorig jaar was er in Explorion een tentoonstelling overwiskunde en kunst te zien. Het inspireerde Peter Mulder tot een bespiegeling. Aanvullend blikt Aad Goddijn vooruit op een drietal tentoonstellingen in het Mondriaanhuis. (PDF).

De kunst van het draken doden

Peter Fitting

Peter Fitting, docent wiskunde in Moers (D), heeft op het Nijmeegs Colloquium over de didactiek van de wiskunde een vurig pleidooi gehouden om de wiskunde op de middelbare school eerlijk te houden en gebaseerd op de intuïtie van leerlingen. In dit eerste deel gaat hij in op definities. (PDF).

[an error occurred while processing this directive]