Grafiekenmaker

Snelheid en afstand

Er zijn drie webquests over snelheid en afstand.

In webquest Treinmachinist 1 onderzoeken leerlingen stukjes-afstand-grafieken, dat zijn grafieken die laten zien welke afstand wordt afgelegd in 1 sec (of 2, 3,..). Een dergelijke grafiek lijkt op een snelheidsgrafiek en bereidt daar op voor.

In webquest Treinmachinist 2 onderzoeken leerlingen grafieken van de totaal afgelegde weg (meestal simpelweg 'afstandsgrafiek'genoemd, maar ter onderscheid hier: 'totale-afstand-grafiek').

In webquest Microrobot vergelijken de leerlingen de twee soorten grafieken met elkaar.

De webquests spelen een belangrijke rol in de Lessenserie Snelheid.

Snelheid is een lastig begrip. We hebben kinderen geinterviewed over snelheid.

In groep 7 zijn video-opnamen gemaakt over het werken met de webquests.

zrm

[pagina 1] [pagina 2] [pagina3] [pagina4] [pagina5]