m
Nationale Rekencoördinator Dag
| Home | 7 maart 2014 |

Voor wie

Rekencoördinatoren basisonderwijs en s(b)o

In feite gaat het hier om een alumnidag voor rekencoördinatoren, en is de vorm van de dag afgeleid van de voorgaande Nationale Reken Dagen


Programmaboekje

Thema's

De onderwerpen die aan bod kwamen liggen dicht bij het dagelijks werk van de rekencoördinator, daarnaast de rode draad 21st Century Skills

Programma

Ontvangst en korte introductie (Carla Compagnie)
Plenaire lezing Prof. Koeno Gravemeijer: Rekenen-wiskunde in de 21st. century
Presentatie (pdf)
Onze maatschappij wordt in toenemende mate bepaald door informatisering en globalisering. Volgens velen vraagt dit om nieuwe vaardigheden, de zogeheten 21st. century skills. Wanneer we daar in het reken-wiskundeonderwijs aan tegemoet willen komen, vraagt dit meer aandacht voor zaken als probleem-oplossen en kritisch denken. Maar ook qua leerstof lijken andere accenten gewenst.
Practicum Grote Rekendag Practicum rond de Grote Rekendag 2014,
begeleid door de makers van het materiaal van deze Grote Rekendag
De markt van de 21st Century Skills Materiaal uitgevers en non-commerciële instellingen en korte presentaties

NB
21st Century Skills beperken zich zeker niet tot digitale communicatie en leermiddelen!
De rekencoördinator In deze ronde komen rekencoördinatoren zelf aan het woord. Voorbeelden van rekenbeleid dat door hen in gang is gezet worden gepresenteerd. Good Practice is uitgangspunt voor discussie en uitwisseling tussen rekencoördinatoren.
Borrel

Landelijk en regionaal

We willen als initiatiefnemers graag bevorderen dat dit landelijk initiatief ook voor regionale initiatieven een steun in de rug is, want de verwachting is dat de komende jaren regionale netwerken van rekencoördinatoren verstevigd zullen worden.

Markt

 • Denkspellen
 • Kangoeroe
 • Noordhoff
 • Oefenweb
 • Rekenapps
 • Snappet
 • ThiemeMeulenhoff
 • Zwijsen
Tijdens de markt korte presentaties van:
 • Marc van Zanten: (Mis)rekenen in andere vakken
 • Belinda Terlouw: Kijken naar kinderen
 • Leo Prinsen: Speleon
 • Kees van Houtum: Snappet

Meervoudige intelligentieMireille Hoffman, Amstelveen
Tablets in de rekenlessenJeannette Folsche, Zaanstad
Het kiezen van een nieuwe rekenmethode Alie ter Haar, Zwolle
Implementeren Passende Perspectieven (voor kinderen die 1F niet dreigen te halen)Japke van Dijk, Sneek
Beleid Begaafde RekenaarJolanda Heirbaut, Epe
Teamtraining referentieniveausEvert-Jan Meijers, Zwolle
Rekenleerlijnen in het teamJoke van Zuijlekom, Zwijndrecht
Rekenleerlijnen in het team (getallen)Joke van Zuijlekom, Zwijndrecht
Rekenleerlijnen in het team (mt/mk/verb)Joke van Zuijlekom, Zwijndrecht
Profilering van de rekencoördinatorMireille Wilod, Lisse
Automatisering, proef op de somMarjolein Berkhout, Almere

Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs

| Home | LPNPO | Nationale Reken Dagen 2011 | Werkbladen NRD |