Materiaal NLT Dynamische Modellen vwo

Samenwerking met NLT

In samenwerking met NLT is een verkenning uitgevoerd naar een samenhangend domein. Hiervoor is een auteursgroep, bestaande uit Paul Drijvers, Carel van de Giessen uit cTWO en Kees Hooyman en Elwin Savelsbergh vanuit NLT, aan het werk gegaan. cTWO stelt het op prijs om hiermee ervaringen op te doen.

 

Materiaal voor vwo-4

Dit materiaal richt zich op het eerste subdomein, dynamische systemen, en vormt een voorbereiding op de subdomeinen Continue dynamische modellen (differentiaalvergelijkingen) en Discrete dynamische modellen (differentievergelijkingen). Het idee is dat dit eerste subdomein voor NLT bruikbaar is en tevens als aanvangsmateriaal voor dynamisch modelleren bij andere bètavakken.
De module begint met het werken met een grafisch modelleertool, waarmee de interactie binnen een dynamisch systeem wordt gemodelleerd. Hiermee worden (stelsels van) differentiaalvergelijkingen numeriek doorgerekend. Het einddoel van deze startmodule is dat leerlingen een beter inzicht hebben in wat een differentiaalvergelijking is en hoe die de feedbackmechanismen tussen grootheden weergeeft. Deze aanpak is experimenteel en het materiaal kent dan ook een zeer voorlopig karakter!

Als grafisch modelleertool heeft de auteursgroep Powersim Constructor Lite gebruikt. Een versie van dit programma is gratis te downloaden via de site van het project Computerondersteund Modelleren.

André Heck van het AMSTEL Instituut (UvA) heeft een transcriptie van dit lesmateriaal naar de grafische modelleeromgeving van Coach 6 gemaakt. Ook deze bestanden vindt u hieronder, met dank aan André.

 

Het materiaal omvat vier hoofdstukken:

Bij dit materiaal is een zogenaamde startgids ontwikkeld. Dat is een soort schil die alle bestanden voor leerlingen organiseert. Lees eerst de installatiehandleiding.

 

Materiaal voor vwo-5/6

Materiaal voor vwo5/6 is in ontwikkeling. Voorzien is een korte route door het vwo-4 materiaal, gevolgd door een inleiding in de differentiaalvergelijkingen, geïnspireerd op het Profi-materiaal (zie onder).

 

Achtergrondinformatie