[an error occurred while processing this directive]
kop
kop

Cursus rekenen Graafschap College

| home |

Bijeenkomsten (16.00 - 19.00)

In de domeinbijeenkomsten is steeds aandacht voor leerlijnen; vakdidactiek; omgaan met verschillen en gebruik van de methode.

Bijeenkomst 1 - 23 oktober 2012

Introductie; Referentiekader rekenen

 • informatie over domeinen, niveaus;
 • informatie over toetsen;

als Presentatie (pdf)

Huiswerk voor 13 november:
Lees het Artikel Waar cijfers weer getallen
Formuleer daarbij een vraag.
Noteer het voor u meest opvallende punt.
Bijeenkomst 2 - 13 november 2012

Domein Getallen: hoofdrekenen en breuken 

Presentatie (pdf)

Huiswerk voor 4 december:
Zoek voorbeelden van kommagetallen of meten in de opleiding. Waar komen ze écht voor in situaties uit opleiding/beroep/maatschappij. Stuur (mail) ze naar ons

Bijeenkomst 3 - 4 december 2012

Domein Getallen en  Meten/Meetkunde: kommagetallen en meten

Presentatie (pdf)

huiswerk

 • Kommagetallen: Laat enkele leerlingen de sommen maken met kommagetallen (bijv. deze), en neem volgende keer het leerling werk mee
 • Verhoudingen: Zoek in de methode de uitleg van de verhoudingstabel (zie ook deze uitleg)
 • Maak enkele sommen met je leerlingen (bijv. uit de methode, of deze), waarbij de verhoudingstabel (evt.) een rol speelt, en verzamel het leerlingwerk
Bijeenkomst 4 - 18 december 2012

Domein Verhoudingen 

Presentatie (pdf)

huiswerk

 • meetkunde en verbanden
  neem mee: voorbeelden van opgaven waar leerlingen moeite mee hebben of die je lastig uit te leggen vindt
 • doorlopende leerlijn vmbo/mbo
  -
 • methodegebruik. neem je rekenmethode mee
Bijeenkomst 5 - 29 januari 2013

Meetkunde en domein Verbanden

Doorlopende leerlijnen vmbo/mbo; methodegebruik

Presentatie (pdf)

huiswerk:

 • zwakke rekenaars: bekijk de samenvatting protocol ERWD mbo (zie bijeenkomst 6)
 • Drieslag rekenen: neem bronnenmateriaal mee uit je eigenn opleiding (of op het gebied van burgerschap om rekenopdrachten of - activiteiten te ontwerpen.
Bijeenkomst 6 - 26 februari 2013

Drieslag rekenen; 
Zwakke rekenaars Lees hier de samenvatting van het protocol ERWD mbo

Presentatie (pdf)

Opzet

Elke bijeenkomst is als volgt opgebouwd:

 • Bespreking huiswerk
 • interactieve presentatie rond het thema
 • Werken aan activiteiten
 • Afsluiting: huiswerk en afspraken

Doelgroep

Beginnende rekendocenten in het mbo, die beschikken over basiskennis met betrekking tot het referentiekader, maar die nog geen inhoudelijke en vakdidactische scholing met betrekking tot rekenen in het mbo hebben gevolgd.

Begeleiding

Monica Wijers en Vincent Jonker

Onderwerpen

 • Informatie over de domeinen: getallen, verhoudingen, meten/meetkunde, verbanden
 • Informatie over de niveaus: (1F), 2F, 3F
 • Informatie over de toetsing in mbo (examen rekenen) en vmbo (verplichte rekentoets)
 • Korte introductie op leerlijnen rekenen via rekenlijn.nl
 • Overzicht van de rekendidactiek van de basisschool en vertaling naar het mbo
 • Introductie op de Drieslag rekenen
 • Omgaan met gebruikte rekenmethodes
 • Tips voor didactiek
Verwijzingen

Literatuur

Oefenwebsites

Overig


Copyright 2011 Freudenthal instituut
[an error occurred while processing this directive]