[an error occurred while processing this directive]
kop
kop

Cursus rekenen gevorderden 2014 - Novia Nijmegen, groep 1

| ^ | home | over de cursus |


Over deze cursus

Dit is een cursus voor docenten die:

  • al langer les geven in rekenen
  • de basiscursus gevolgd hebben

Onderwerpen uit de basiscursus worden verdiept. Centraal staan de verschillenden leerlijnen binnen de vier domeinen, de eisen vanuit het referentiekader en het omgaan met de eigen rekenmethode.

Bijeenkomsten

  1. Introductie; Domein getallen 1 (hoofdrekenen, breuken)
  2. Domein Getallen 2 (kommagetallen) en Domein Meten
  3. Domein Verhoudingen
  4. Domein Meetkunde en Domein Verbanden;
  5. Doorlopende leerlijnen vmbo/mbo & drieslag rekenen

 

Onderwerpen

Leerlijnen: voor rekendocenten is het van belang om zicht te hebben op de leerlijnen rekenen en de bijbehorende didactiek en het gebruik van de eigen rekenmethode.

Methode-gebruik: In de cursus is aandacht voor de mogelijkheden (en tekortkomingen) van de rekenmethode.

Omgaan met verschillen. De verschillen in de groepen zijn groot. Wat moet een rekendocent doen om dit in goede banen te leiden

Het toetsen en de toetsen: hoe toets je en volg je de ontwikkeling van leerlingen?

Ontwikkelen van een visie op rekenen en afgeleid daarvan op goed rekenonderwijs binnen de eigen branche.

Zwakke leerlingen: hoe biedt je die goed en effectief rekenonderwijs? Wat zijn zwakke rekenaars? Wat hebben ze nodig en hoe kan je dat in je branche organiseren?

Rekenen ook in andere vakken en de praktijk. Hoe vul je de drieslag rekenen in en wat is nodig voor het realiseren van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo? 

Begeleiding

Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

  • Monica Wijers, m.wijers@uu.nl
  • Vincent Jonker, v.jonker@uu.nl

Omvang

Minimale groepsgrootte: 8 á 10 deelnemers

Maximaal: 20 deelnemers

 

De cursus wordt afgesloten met een certificaat. 

 

 


Copyright 2010-2011 Freudenthal instituut
[an error occurred while processing this directive]