kop
kop

Cursus rekenen experts 2015 - Novia Nijmegen

| ^ | home | over de cursus |


Over deze cursus

Dit is een cursus voor docenten die:

  • al langer les geven in rekenen
  • de basis- en vervolgcursus gevolgd hebben
  • extra taken hebben op het gebied van rekenen

Bijeenkomsten

Binnen de bijeenkomst wordt steeds een thema gekoppeld aan rekeninhoud. Daarnaast is er binnen de bijeenkomsten ruimte om te werken aan een plan-van-aanpak voor seizoen 2015-2016
thema rekeninhoud
29 april Leerlijnen en de methode Getallen/breuken
20 mei Syllabi, examentraining en toetsen Verhoudingen
10 juni Zwakke rekenaars Procenten
24 juni Lesopzet en differentiatie + ontwerpen Meten
najaar Visie (drieslag rekenen) 'de omgeving van rekenen'

Bij de rekeninhouden staat de vakdidactiek op specifieke onderwerpen centraal (oplossingsstrategieen bij bepaalde - lastige - onderdelen van de lesstof, en hoe daar in individuele begeleiding en in groepsverband aandacht aan te besteden.

Aanpak binnen ROC Nijmegen en vmbo-scholen

ROC Nijmegen
ROC Nijmegen voert een 'kwaliteits-injectie' uit wat betreft rekenen voor alle teams binnen het roc. In februari-maart 2015 worden vanuit de roc-brede projectgroep rekenen gesprekken gevoerd met alle teammanagers. Daarin wordt geinventariseerd hoe het momenteel gaat met rekenen, en welke behoefte men in het team heeft om extra aandacht aan te besteden.
Vervolgens wordt 'ervaren rekendocenten' van het roc gevraagd om hier in deze extra behoeften te voorzien, en deze mensen worden professioneel ondersteund door medewerkers van de UU, en wordt in de expert-cursus (voorjaar 2015) concreet gewerkt aan een plan-van-aanpak voor cursusjaar 2015-2016.
vmbo-scholen
VMBO-scholen werken aan de kwaliteit van hun rekenonderwijs. De basis- en vervolgcursus rekenen hebben voorzien in vakdidactische kennis rondom de belangrijke onderwerpen uit het rekenen.
In dit expert-deel wordt aan docenten rekenen vmbo gevraagd aan de hand van eigen leervragen van de betrokken vmbo-school en van de betreffende docent zelf een plan-van-aanpak te schrijven voor cursusjaar 2015-2016.

Begeleiding

Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

  • Monica Wijers, m.wijers@uu.nl
  • Vincent Jonker, v.jonker@uu.nl
  • extra ondersteuner op het gebied van teamcoaching

Omvang

Minimale groepsgrootte: 8 á 10 deelnemers

Maximaal: 20 deelnemers

 

De cursus wordt afgesloten met een certificaat. 

 

 


Copyright 2010-2015 Freudenthal instituut / Centrum voor onderwijs en leren / Universiteit Utrecht