kop

Vervolgcursus rekenen ROC Mondriaan

| Up | Home | Intake online | Kerninzichten | Praktijkopdracht |

Samenvatting

In deze vervolgcursus wordt de rekendidactiek voor de verschillende rekendomeinen en -onderwerpen verdiept. In de vijf bijeenkomsten van 3 uur is er aandacht voor de doorgaande lijn in het rekenen van het basisonderwijs, via het vmbo/vo naar het mbo en voor de specifieke didactiek voor rekenen in het mbo.

Verder werken we aan specifieke thema's zoals zwakke rekenaars, differentiatie en motivatie, betekenisvol rekenen, rekentaal, veelvoorkomende (reken)fouten, gebruik van de rekenmethode en andere materialen.

Deelnemers kunnen hun eigen vragen en wensen inbrengen. Tussen de bijeenkomst wordt huiswerk gegeven dat meestal in de eigen lespraktijk kan worden uitgevoerd.

Om in aanmerking te komen voor het certificaat zijn actieve aanwezigheid op alle bijeenkomsten en het maken van het huiswerk verplicht.

Cursusleiding

De uitvoering vindt plaats in Den Haag, op een van de locaties van ROC Mondriaan College

De uitvoering ligt in handen van Monica Wijers en Vincent Jonker.

Data
 • Dinsdag 3 oktober 2017 - 14:30-17:30 - een leerlijn verhoudingen & procenten (pdf)
  Huiswerk
  1. Zoek een 'grafiek' uit burgerschap of beroep (theorie/praktijk) om met je studenten te bespreken. Beschrijf kort waarom je deze hebt gekozen en hoe je de grafiek in de klas gaat gebruiken -> Inleveren per mail (v.jonker [at] uu.nl) vóór de herfstvakantie.
  2. Kies een kerninzicht waarmee je de praktijkopdracht gaat uitvoeren -> gaan we volgende keer mee verder!
  3. Lezen van hoofdstuk 12 van het boek
 • Dinsdag 24 oktober 2017 - 14:30-17:30 - rekentaal en het domein verbanden (pdf)
  Huiswerk
  1. Beschrijf je visie op rekenen en rekenonderwijs (voor jouw doelgroep) en op de rol van jezelf als rekendocent. Doe dit aan de hand van opdracht 12.12 of 12.13 en verwijs naar de leer- en onderwijsprincipes (en de waarden) die in hoofdstuk 12 genoemd worden. Stuur dit in (half A4 tot heel A4)
  2. Voer de praktijkopdracht uit. Zie indeling van de groepen. Je voert eea uit in de klas (neem ook het leerlingwerk in) tussen nu en 12 december a.s. Je beschrijft kort (half A4 tot heel A4) hoe het in jouw klas ging.
   Wellicht geillustreerd met 1 of 2 powerpoint sheet(s)
 • Dinsdag 12 december 2017 - 14:30-17:30 - differentiatie & motivatie (pdf)
  Huiswerk
  1. Houd een klein onderzoekje: vraag tenminste 3 van jouw studenten wat rekenen voor hen betekenisvol maakt. Neem de antwoorden reacties mee. Tips: neem een digitaal vragenlijstje af of houd een (groeps)interview en neem audio op!
  2. Neem je rekenmethode mee.
  3. Bereid een pitch voor over de praktijkopdracht (als je nog niet geweest bent). Max. 3 minuten!
 • Dinsdag 23 januari 2018 - 14:30-17:30 - betekenisvol rekenen en de rekenmethode
Intake

Intake online

Verwijzingen

Copyright 2016-2017 Freudenthal instituut / Centrum voor onderwijs en leren / Universiteit Utrecht