Trein-machinist

Leerkracht

Samenvatting Terwijl de leerlingen een trein laten rijden op het scherm tekent de computer een grafiek van de snelheid van de trein en - later - van de afgelegde afstand. Leerlingen onderzoeken de grafieken.
Vakgebied: Rekenen en wiskunde
Leerdoel: Leren om een grafiek te interpreteren als een weergave van verandering.
Tijdsduur: Voor de onderzoekjes met het computerprogramma is ongeveer twee uur nodig.
Achtergronden: Zie hiervoor de
Handleiding voor de leerkracht
Materialen

De werkbladen kunnen leerlingen zelf printen via de handelingen-pagina.
Werkbladen Treinmachinist