Op rekenreis
19e Grote Rekendag 2021 (24 maart en 23 juni)

Verwijzingen

Lied Grote Rekendag 2021
De wonderbaarlijke rekenreis van Ieke en Pol (speciale uitgave bij het verhaal van groep 5/6)
Andere jaren Grote Rekendag

Hele boek in pdf
De Grote Rekendag wordt jaarlijks georganiseerd en is een ochtend vol ontdekkingen

groterekendag.nl19e Grote Rekendag 2021 (24 maart en 23 juni)

Wij hebben een manier gevonden om toch op reis te kunnen!

Luister (en kijk) alvast naar het rekenreis-lied, dat speciaal voor deze Grote Rekendag is geschreven.
Materialen

Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8
  |  Over de Grote Rekendag  |  alle materialen groterekendag  |  © Universiteit Utrecht/Malmberg  |  12058 views  |