m
| Home |

Nationale Rekencoördinator Dag

10 maart 2017 Domstad. Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
Verslag

Op 10 maart 2017 kwamen rond 180 rekencoördinatoren bij elkaar in Utrecht voor de jaarlijkse Nationale Rekencoördinator Dag.
Marc van Zanten opende de conferentie met een lezing over gecijferdheid.
Daarna waren er drie rondes met elk zes werkgroepen, waarin de taken van de rekencoordinator centraal stonden.
De conferentie werd gewaardeerd met een ruime 8.
Uit de enquete blijkt ook dat er naast deze landelijke dag ook een groeiende behoefte is aan regionale netwerken.

Praktisch
10 maart 2017
Plaats Utrecht, Domstad
Fotos foto'svan de dag
Certificaat

Op deze dag werden (aanwezigheids)certificaten uitgedeeld aan de deelnemers die aangegeven hebben hier prijs op te stellen.


Thema van deze dag

We discussiëren in Nederland in het kader van Onderwijs2032 over een 'eigentijds' curriculum, zodat jonge mensen een stevige basis krijgen voor hun persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig functioneren.

In het basisonderwijs wordt hiervoor de basis gelegd, o.a. in de rekenlessen, waar naast aandacht voor de traditionele basisvaardigheden ook ruimte is voor het ontwikkelen van 'wiskundige geletterdheid'.

In hoeverre bieden de rekenmethodes voldoende handvatten voor wiskundige geletterdheid? En wat moet de leerkracht kennen en kunnen? Tijdens deze NRCD voorbeelden, hands-on activiteiten en discussies onder het motto 'Wiskundige Geletterdheid. Hoe makkelijk kan het zijn?'.

Tijdschema
Openingslezing
Gecijferdheid voor de 21e eeuw

Marc van Zanten, Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO & Panama, Universiteit Utrecht

>>> Lees meer
Werkgroepen
11:15-12:30
-
Boogers, Sikkenga, Terlouw
-
Slouwerhof, Wiekema, Mulder
-
Van Leen, Bakker, Van der Eerden
-
Nguyen, Van Schaik
-
Van den Heuvel
-
Boersma
13:30-14:45
-
Janus, Munk, Keijzer
-
Menne
-
Amse
-
Terlouw
-
Gribling, Noteboom
-
Boswinkel, Martens
15:00-16:15
-
Jonker
-
Terlouw
-
Menne
-
Gribling, Noteboom
-
Markusse
-
Taverne

| Home | LPNPO | NRCD 2014 | NRCD 2015 | NRCD 2016 | Nationale Reken Dagen 2011 | Werkbladen NRD | Bronnen |
Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
in samenwerking met