Wat is de bedoeling?
  • Laat op de bouwplaats een torenstad verrijzen. Gebruik torens met verschillende hoogte.
  • Zorg ervoor dat in elke rij en kolom een bepaalde hoogte één keer voorkomt.
  • Houd rekening met de getallen die bij de rijen en kolommen staan.

Voorbeeld:
  • Kijk vanuit de kant van het getal 2 in de richting van de bijbehorende rij torens.
  • Er moeten dan twee torens zichtbaar zijn van die rij, niet meer en niet minder.
Materiaal

Voor de 3x3 variant zijn 3 x 3 torens nodig: 3 van driehoog, 3 van tweehoog en 3 van éénhoog. Voor de 4x4 variant zijn 4 x 4 torens nodig: 4 van vierhoog, 4 van driehoog, enz. Vierkante duploblokken zijn bijvoorbeeld geschikt materiaal.

Werkbladen
VerwijzingenBouw de torens


openVoor wie?
openSamenvatting
openBedoeling
openBediening