[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

cTWO: Wiskunde D

Wiskunde D is een vak in de vernieuwde tweede fase van havo en vwo. Het is een profielkeuzevak in het profiel NT en kan opgenomen worden in de vrije ruimte door leerlingen in andere profielen die Wiskunde B gekozen hebben. Wiskunde D biedt een verbreding en verdieping op Wiskunde B. De verbreding omvat onder meer statistiek en kansrekening; de verdieping komt tot uitdrukking in onderwerpen uit technische en wetenschappelijke context. Een deel van Wiskunde D kan worden ingevuld in samenwerking met het hbo en wo.


>>>>Klik hier voor hand-outs en presentaties van de Wiskunde D-dag van juni 2012.<<<<

Agenda

 • Op donderdag 15 november is er in Nijmegen een masterclass Waltzing wheels, de spirograaf. Leerlingen ontdekken in praktische opdrachten welke figuren je met de spirograaf kunt maken en welke wiskundige principes hierbij komen kijken. De masterclass van het Radboud PUC of Science is bedoeld voor leerlingen met Wiskunde D uit 4, 5 en 6 vwo en duurt van 13:45 tot 17:00. Natuurlijk is er in de workshop voor iedereen een spirograaf aanwezig. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname. Inschrijven kan van 26 september tot 30 oktober. Kijk op www.ru.nl/pucof-science voor meer informatie of mail naar Xandra Snoeker (X.Snoeker@science.ru.nl).

Nieuws

 • Er is een regionaal steunpunt Wiskunde D vanuit de universiteit van Maastricht. Meer informatie is te vinden op hun site.
 • Verzoek van Joke Zwarteveen (onderzoeker DUDOC): "In het kader van het DUDOC-programma, zie www.dudocprogramma.nl, tweede groep, doe ik een wiskundedidactisch onderzoek naar het begrijpen van differentiaalvergelijkingen (DVn). Afgelopen schooljaar hebben drie wiskundedocenten de door mij ontworpen aanwijzingen in praktijk gebracht bij hun lessen over DVn. Het betreft het in de gangbare schoolboeken onderbelichte onderwerp: opstellen van een DV.
  "Mijn vraag is concreet: zijn er voor het volgende schooljaar weer minstens 3 collega`s die de aanwijzingen in hun lessen willen inpassen? De ervaring van de deelnemers van de afgelopen jaren is dat hun lessen er wezenlijk door verrijkt werden. Medewerking kost in totaal ongeveer 20 klokuren, inclusief de te geven (extra) lessen. De medewerking bestaat deze ronde uit het testen in de klassenpraktijk van een door mij ontwikkelde module over het opstellen van DVn. Voor de medewerking wordt een nascholingscertificaat verleend. De te bezoeken scholen (want dat bezoeken hoort ook bij het onderzoek) mogen om praktische redenen liever niet meer dan 1,5 uur reizen met het openbaar vervoer vanaf Zwolle of Den Haag/Rotterdam liggen. Maar ook collega`s die niet aan deze "afstandseis" voldoen, en wel graag zouden willen meewerken, wordt gevraagd te reageren."
  Voor verdere informatie mail naar: jzwarteveen@hotmail.com of bel: 038 4660210
 • In het materialenoverzicht is de module Tandwielenvoor havo wiskunde D van de Hogeschool Arnhem Nijmegen opgenomen.
 • In het kader van de vernieuwde wiskundeprogramma's wordt er materiaal gemaakt voor het domein toegepaste analyse in het Havo-programma. Het eerste hoofdstuk over exponentiële en logaritmische functies is klaar. De auteur is Frits Spijkers. Zie het materialenoverzicht.
 • De NLT-module Zuiver drinkwater! van Gjalt Prins en Paul Drijvers bevat een statistiekcomponent en is bruikbaar bij wiskunde D. Zie het materialenoverzicht.
 • De SLO heeft onderzoek gedaan naar de implementatie van Wiskunde D op scholen. Zie het onderzoeksrapportvoor meer informatie.
 • Liesbeth de Wreede (Leids Universitair Medisch Centrum) en Jacob van Eeghen (Stedelijk gymnasium Leiden) hebben een module Levende statistiek voor vwo wiskunde D gemaakt. Deze is te vinden in het materialenoverzicht.
 • Onlangs is de module Complexe Stromen op internet gezet. Deze module past zowel binnen het curriculum voor Natuur Leven en Technologie nlt (domein B) als in wiskunde D (domein E complexe getallen). In de module wordt het begrip en de toepassingen van complexe getallen ontwikkeld in de context van wisselspanningsschakelingen uit de natuurkunde en technologie van wisselstromen, zenders en ontvangers. Hij is ontwikkeld voor het Junior College Utrecht (www.uu.nl/jcu) door Aad Goddijn van het Freudenthal Instituut, afdeling wiskunde en Joost van Hoof van het Julius Instituut, het onderwijsinstituut van het departement natuur- en sterrenkunde van de Universiteit Utrecht. De module is gecertificeerd voor nlt. de omvang is minimaal 40 slu. Zie het materialenoverzichtvoor links naar het lesmateriaal en informatie over de docentenhandleiding en uitwerkingen.
 • Er zijn nieuwe flyers beschikbaar ten behoeve van de vakvoorlichting, met aparte versies voor havo en vwo. Deze zijn gratis te bestellen; mail naar info@ctwo.nl.

Huidige examenprogramma's Wiskunde D (PEP-programma, 2007)

 • De examenprogramma's Wiskunde D 2007 zijn hieronder te downloaden. De programma's zijn uitwerkingen en concretiseringen van de lijnen die eerder zijn uitgezet in het Wiskunde D-rapport. Gepoogd is een balans te vinden tussen enerzijds voldoende duidelijkheid en anderzijds ruimte voor aanpassingen op basis van de ontwikkelingen in de toekomst bij wiskunde B en de ervaringen van experimenteerscholen. Deze programma's zijn geldig tot de invoering van de nieuwe programma's die in 2014 beoogd wordt.
  De globale eindtermen zijn uitgewerkt in een zogenaamde handreiking. Daarnaast ontwikkelen zowel cTWO als uitgevers lesmateriaal. Bij deze uitwerkingen is het voorkomen van overladenheid een belangrijk aandachtspunt.
  Dit zijn de definitieve teksten:
 • Zie de examenprogramma's 2007-2011 voor een volledig overzicht van de PEP-programma's wiskunde (per 2007 in klas 4). Hier staan ook verwijzingen naar syllabi & handreikingen, alsmede interactieve overzichten van de eindtermen.

Examenprogramma's Wiskunde D per 2014

Promotiemateriaal

 • Er zijn twee flyers gedrukt, ter promotie van Wiskunde D: een havo-versie en een vwo-versie. Deze zijn bedoeld voor derde- en vierdeklassers die Wiskunde D overwegen te kiezen.

Regionale steunpunten

Materiaal

 • Het materialenoverzicht wiskunde Dbevat een overzicht van het beschikbare lesmateriaal per domein.
 • Gerard Koolstra heeft beschikbaar wiskunde D-materiaal overzichtelijk op digischoolgeplaatst.
 • Zie ook de bovengenoemde sites van de steunpunten.
 • Op de site van het profi-projectvindt u de achtergronden en het lesmateriaal dat in het kader van dit project (1993-1997) ontwikkeld is. Enkele onderwerpen zijn relevant voor wiskunde D.
 • Marianne Lambriex heeft een artikel geschreven waarin een goede indruk wordt gegeven hoe een programma voor Wiskunde D op havo en vwo eruit kan zien. Het artikel is gepubliceerd in Euclides van september 2007 en is hier ook te downloaden.

Wiskunde D-dag

Op woensdag 1 juni was de Wiskunde D-dag 2011. Powerpoints en hand-outs zijn te vinden op de conferentiesite.

 

Nieuwsarchief

Gedateerde informatie die ooit op deze site heeft gestaan, heeft een plek gekregen in het archief.

[an error occurred while processing this directive]