Grafiekenmaker

Grafiekenmaker

Grafiekenmaker is de verzamelnaam van een serie computerprogramma’s voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.
Ze zijn ontwikkeld binnen het project ‘Reken-wiskundeonderwijs voor de informatiemaatschappij’ van de Ververs Foundation. Doel van het project is te laten zien hoe het onderwijs kan inspelen op het feit dat de maatschappij andere vaardigheden vraagt dan vroeger.

Frans van Galen en Wim van Velthoven, Freudenthal Instituut
Koeno Gravemeijer, Eindhoven School of Education
mail: f.vangalen@fi.uu.nl