Grafiekenmaker

Populatiegroei

In de webquest Vissen en Konijnen staan twee simulaties centraal. De eerste simulatie heeft de vorm van een spel: je moet zoveel mogelijk vissen zien te vangen binnen een bepaalde tijd. Telkens wanneer je vissen hebt gevangen herstelt de visstand (populatie) zich weer, maar de snelheid waarin dat gebeurt hangt af van het aantal vissen dat is overgebleven in de zee.

De vragen na het spel gaan over de snelheid waarin het aantal vissen toeneemt en over hoe je de snelheid van die verandering kunt aflezen in de grafieken.

De tweede simulatie gaat over konijnen en gras. De konijnen hebben voedsel nodig om in leven te blijven en zich voort te kunnen planten, maar als het gras niet snel genoeg aangroeit eten de konijnen al het gras op en sterven daarna. De relatie tussen de hoeveelheid gras en het aantal konijnen valt te onderzoeken via de grafieken die de computer tekent.