Grafiekenmaker

Kenmerken van het computerprogramma

Dynamische grafieken. De grafieken ontstaan terwijl de leerlingen experimenteren.

Staafjesgrafiek. Elke meting verschijnt als een los staafje in de grafiek, wat houvast geeft bij het redeneren. Langzame of snelle verandering kan concreet beschreven worden aan de hand van het verschil tussen opeenvolgende staafjes. Een lijngrafiek zou vragen om formuleringen met ‘zoveel toename in zoveel tijd’.

Inzoomen op een bepaald stuk van de grafiek - dus het veranderen van de schaling - wordt door leerlingen op een heel expliciete manier gedaan.

Webquest met werkbladen. De opdrachten kunnen de opgaven zelfstandig maken. Bij voorkeur doen ze dat in tweetallen.

Combinatie van rekenen-wiskunde met natuur- en techniekonderwijs.