Grafiekenmaker

Lessenserie Snelheid

Download de lesbeschrijvingen.

Video's en computerprogramma's die gebruikt worden tijdens de lessen.

De webquests bij de lessen: Treinmachinist 1, Treinmachinist 2 en Microrobot.

omslag

Deze lessenserie is ontwikkeld binnen het project 'Science and technology for the Future' (Steff) van de Eindhoven School of Education (ESOE) ism. het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Zuid (KWTZ). De achtergronden van de lessenserie en ervaringen met de lessen worden beschreven in het boekje 'Kinderen onderzoeken snelheid' dat gratis te verkrijgen is bij de ESOE. U kunt ook een digitale versie downloaden.

Frans van Galen, Elise Quant en Koeno Gravemeijer, Eindhoven School of Education
Frans Van Mulken, Avans Hogeschool.
Het programma Treinmachinist is gemaakt door Wim van Velthoven en Frans van Galen, Freudenthal Instituut

[pagina 1] [pagina2] [pagina3] [pagina4] [pagina5]