Programma Nationale Rekendagen 2005


(zaalindeling onder voorbehoud)


Donderdag 17 maart 2005

Tijd   Plaats
9.15 - 10.00 Ontvangst met koffie en inchecken Atrium
10.00 - 10.15 Opening: Mw. M. van der Hoeven, Minister van OCenW Rotonde
10.15 - 11.00 Plenaire lezing; Miriam Schreurs & Henk Veneman Rotonde
11.00 - 11.30 Koffie/thee Atrium
11.30 - 12.30 Eerste ronde werkgroepen
12.45 - 14.00 Lunch Dali- en Samuel's-restaurant
14.15 - 15.30 Practicum Rotonde, B2, B4 en Atrium-lounge
15.30 - 16.00 Koffie/thee Atrium
16.00 - 17.15 Vervolg practicum Rotonde, B2, B4 en Atrium-lounge
18.00 - 19.00 Diner Dali- en Samuel's-restaurant
19.30 - 20.00 Koffie/thee Atrium
20.15 - 21.00 Plenaire lezing; Nina Boswinkel & Erica de Goeij Rotonde
21.30 - ... Amusement
Foyer

Vrijdag 18 maart 2005

Tijd   Plaats
07.30 - 09.00 Ontbijt Dali- en Samuel's-restaurant
9.00 - 09.45 Reflectie op het practicum Rotonde
10.00 - 11.00 Tweede ronde werkgroepen  
11.00 - 11.30 Koffie/thee Atrium
11.30 - 12.30 Derde ronde werkgroepen  
12.45 - 13.45 Lunch Dali- en Samuel's-restaurant
14.00 - 15.00 Plenaire lezing; Maarten Dolk Rotonde
15.00 Afsluiting; Ronald Keijzer & Parul Slegers Rotonde


Lezingen in schema

Tijd Thema/titel Spreker
17 maart
10.00 - 10.15
Opening Minister van der Hoeven
17 maart
10.15 - 11.00
Realistisch rekenen binnen
de verschillende vernieuwingsconcepten
M. Schreurs & H. Veneman
17 maart
20.15 - 21.00
Speciaal Rekenen N. Boswinkel & E. de Goeij
18 maart
14.00 - 15.00
Wie doet het denkwerk in de klas? M. Dolk
18 maart
15.00
Afsluiting Ronald Keijzer & Parul Slegers


Werkgroepen in schema

Donderdag 17 maart
Tijd
11.30 - 12.30 Borghouts & Dekker
 
Gestructureerd coöperatief leren tijdens de rekenlessen (pdf)
Leenders
 

Handelingsgericht reken-wiskundeonderwijs voor jonge kinderen in risicosituaties (pdf)
Van Doorn
 

Mediërend leren het antwoord op ...? (pdf)
Van Dijk


Verrijkingsonderwijs - hoogbegaafden (pdf)
Bögemann


Naar meer zelfgestuurd leren binnen het reken-wiskundeonderwijs (pdf)
Van Nuenen & Riddering
 
Realistisch rekenen binnen basisontwikkeling in de aanvangsgroepen van het sbo (pdf)
Peltenburg & Treffers
 
Spelen met de band die nooit stopt (pdf)
Van Galen & Keijzer
 
De kern van breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen (pdf)
Thema
Bouw
1
algemeen
2
onderbouw
1
algemeen
3
bovenbouw
1
algemeen
2/4
onderbouw
4
midden- en bovenbouw
3
bovenbouw


Vrijdag 18 maart
Tijd
10.00 - 11.00 Boswinkel & Doïng

De leerlijnen in methoden (pdf)
Van Kassel & Kastermans

Rekenen doe je buiten, oefenen doe je binnen ... (pdf)
Bruins


Maak er geen punt van, maar een komma (pdf)
Slegers


Tijd en tijdsbeleving in het speciaal (basis)onderwijs (pdf)
Moerlands & Winnubst

Rekenen op materialen (pdf)
Zaal


Oefenen: wie, wat, waar, wanneer en ... hoe? (pdf)
Verschure


Grote Rekendag: ‘Turven, tellen, tekenen’ (pdf)
Doorman & Meurs


Wisbaak: Een educatief pakket voor taalgericht reken-wiskundeonderwijs (pdf)
Thema
Bouw
1/2
onderbouw
2
algemeen
3
bovenbouw
2
algemeen
1
algemeen
1
algemeen
4
middenbouw
3
bovenbouw
11.30 - 12.30 Dolk


Kinderen maken posters (pdf)
Van Kassel & Kastermans

Rekenen doe je buiten, oefenen doe je binnen ... (pdf)
Huitema


Keuzes maken voor zwakke rekenaars (pdf)
Van Rooij


Hoe krijgen kinderen greep op de getallen? (pdf)
Fijma & Van Oers


De schoenenwinkel: Ontwikkelingsgericht reken-wiskundeonderwijs in groep 3 (pdf)
Van de Ven


Cedicu (pdf)
Van de Sluis


EigenWijs Onderwijs: Onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis (pdf)
Zonneveld


Betekenisvol rekenen in het ZMLK-onderwijs (pdf)
Thema
Bouw
3
bovenbouw
2
algemeen
3
bovenbouw
1/2
middenbouw
4
onderbouw
1
algemeen
2
algemeen
2
algemeen

Voor het bekijken van de pdf-documenten heeft u een versie nodig van Acrobat Reader