[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Nieuwe Wiskrant 30-4, juni 2011

Transitiegedrag van de Atlantische oceaancirculatie

H. Dijkstra

Naast de veelbeproken opwarming van de aarde bestaat er ook een mogelijkheid dat Europa relatief snel kan afkoelen. Dit komt omdat het warmtetransport door de Atlantische oceaancirculatie gevoelig is voor zoetwaterverstoringen. Henk Dijkstra schetst op de NWD de ontwikkelingen in het oceanografisch onderzoek en evalueert de resultaten van de huidige modellen. Dit artikel is eerder verschenen in het Nieuw Archief van de Wiskunde (nr. 1, maart 2010) (PDF).

De wiskunde van de Paradijsbloemen

S. Abdellahi & T. Goris

Van de bloempatronen in Islamitische mozaïeken is veel minder bekend dan van de geometrische patronen, terwijl ook de bloempatronen gebaseerd zijn op elementaire wiskundige principes. Sarah Abdellahi en Tom Goris gaven hier een workshop over op de NWD en gaan dat ook op de komende Bridges-conferentie in Coimbra, Portugal doen (PDF).

De zonnecirkel

J.P. Hogendijk

Waarom is een cirkel in 360 graden verdeeld? Jan Hogendijk neemt u mee op een zoektocht, door eeuwen en culturen, naar de oorsprong van deze verdeling. Het artikel is een bewerking van zijn plenaire voordracht op NWD2011 (PDF).

Wisselstromen met en zonder imaginaire machten

A. Goddijn & T. van der Valk

Complexe getallen worden gebruikt in de elektrotechniek: de impedantie, de weerstand bij wisselstromen, van schakelingen met spoelen en condensatoren kan er mee berekend worden. Maar wat is er dan zo imaginair aan wisselstromen? Aad Goddijn en Ton van der Valk lieten dat zien aan de leerlingen van het Junior College te Utrecht en laten ons meekijken middels onderstaand relaas (PDF).

Stoommachineromantiek voor wiskundigen

G. Klijn

Stoomlocomotieven rijden dankzij hun stoomschuif. Van een stoomschuif kun je een Zeunerdiagram tekenen en daar kan dan vervolgens de loop van de locomotief geoptimaliseerd worden. Het spoor bijster? Niet meer na het lezen van het volgende artikel van Gertjan Klijn (PDF).

Wat te bewijzen is (53)

M. Kindt

Rekenkundig en meetkundig gemiddelde leiden, via een meetkundig bewijs dat het harmonisch gemiddelde kleiner is dan het meetkundig gemiddelde, tot het rekenmeetkundig gemiddelde en elliptische integralen (PDF).

Efficiënt zoeken in grote tekstbestanden

M. Stoelinga & M. Timmer

In het kader van Twents Meesterschap gaan medewerkers van de Universiteit Twente de scholen in om gastlessen te verzorgen. Mariëlle Stoelinga en Mark Timmer waren te gast op het Twickel College om lessen over zoekmethoden in de informatica te verzorgen. Ziehier hun bevindingen (PDF).

De slaag-/zakregeling 2013

G. Koolstra

Dat de regeling voor zakken en slagen niet voor iedereen duidelijk is, bleek al uit de rectificatie die de redactie in het Laatste Nieuws moest plaatsen. Maar hoe onduidelijk is die regeling, en... is er met de regels van de logica verbetering in aan te brengen? Gerard Koolstra waagt een poging (PDF).

Wiskunde: meer een filosofie dan wetenschap?

M. Doorman & A. Roodhardt

Wiskunde C moet een volwaardig programma krijgen met een eigen gezicht. Zouden logica en logisch redeneren daar een rol in kunnen spelen? Michiel Doorman en Anton Roodhart bespreken hun ervaringen met het door henzelf ontwikkelde experimenteel materiaal (PDF).

 
[an error occurred while processing this directive]