Historische hoogtepunten van grafische verwerking


Grafieken en onderwijs, toen en nu


De grafiek deed uiteindelijk ook zijn intrede in het onderwijs, maar niet via de wiskunde. De eerste grafieken verschenen in Franse schoolboeken voor het vak aardrijkskunde, rond 1870. Grafieken in de wiskunde lieten langer op zich wachten. In 1912 publiceerde E.G. Palmer een onderzoek naar het voorkomen van grafieken in Amerikaanse wiskunde-schoolboeken: ze had er geen kunnen vinden van vóór 1902. 
Het zevende Internationale Statistische Congres dat in 1869 in Den Haag werd gehouden deed de aanbeveling statistiek als schoolvak in te voeren op alle niveaus, van lagere school tot universiteit. Maar het zou nog tientallen jaren duren voor deze aanbeveling ook werd opgevolgd. 
In Nederland was vóór de Mammoetwet de rol van de statistiek binnen het wiskundeonderwijs beperkt. Het leerplan van 1958 introduceerde op het gymnasium alpha de mogelijkheid voor een keuzeonderdeel "beginselen van de statistiek". Het vak werd mondeling geexamineerd.
Pas met de invoering van wiskunde II, in 1968, werd de "mathematische statistiek" een vast onderdeel van de wiskunde op het vwo. Ook kreeg de (beschrijvende) statistiek een plaats in het onderbouwprogramma en in de programma's van mavo, lbo en havo.
In het huidige onderwijs wordt op diverse plekken aandacht besteed aan grafieken. Met de komst van wiskunde A op het vwo in het midden van de jaren tachtig is 'kritisch kijken naar grafieken' zelfs een eindterm van wiskundeonderwijs geworden. Later zijn voor havo A en voor de basisvorming vergelijkbare eindtermen geformuleerd. 
In de nieuwe tweede fase voor havo en vwo is geschiedenis van de wiskunde expliciet als aandachtspunt genoemd.
 
We hopen dat dit artikel zal bijdragen aan een grotere aandacht in het onderwijs voor de geschiedenis van de grafische verwerking, een onuitputtelijke bron voor bijv. profielwerkstukken. 
Terug   vorige bladzijde volgende bladzijde Volgende

 
inhoud | inleiding | prille begin | Lambert | Playfair | Quetelet | Nightingale | Minard | kaarten | Lalanne | 'golden age' | pictogrammen | onderwijs | links | literatuur | index


Historische hoogtepunten van grafische verwerking -  © NIEUWE WISKRANT - maart 1999