[an error occurred while processing this directive]
kop
kop

Cursus rekencoach ROC Nijmegen

| ^ | home | over de cursus | leervragen | profiel rekencoach |


Cursus rekencoach

Over deze cursus

In het voorjaar van 2011 start de expertgroep rekenen van ROC Nijmegen. Deelname is bedoeld voor docenten die:

  • Rekenlessen geven
  • Actief zelf rekenonderwijs ontwikkelen en zich daarbij willen verdiepen in de rekendidactiek en in het drieslagmodel functioneel rekenen
  • Substantieel tijd willen investeren gedurende het hele schooljaar (4 bijeenkomsten van 2 à 3 uur en 1 hele dag, met tussentijds huis- en ontwikkelwerk)

Daarnaast worden indien gewenst gastdocenten ingezet. De bijeenkomsten van de expertgroep zullen in hoge mate het karakter hebben van werkbijeenkomsten. Geïnteresseerden hebben vooraf een intakegesprek.

Leervragen van de deelnemers vormen het uitgangspunt. Daarnaast staat in elke bijeenkomst (didactiek van) een van de domeinen uit het Referentiekader Rekenen centraal. 

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de onderwerpen inhoudelijk voorbereiden aan de hand van hun eigen leervraag of –vragen. Daarbij kan huiswerk worden gegeven zoals: het lezen van vakdidactische artikelen, het analyseren van de eigen rekenmethode of het kwalificatiedossier, het uitproberen van materiaal of werkwijzen in de eigen lessen en daarop reflecteren, het analyseren van werk van de eigen deelnemers etcetera.

Kortom, er wordt een actieve inbreng verwacht, waarbij ook het onderling uitwisselen van ervaringen en de reflectie daarop een belangrijke plaats krijgt. Het eindresultaat van dit traject is dat elke deelnemer zijn leervraag heeft beantwoord en hierover voor een passende doelgroep een presentatie kan geven, in het eigen opleidingsteam of op een rekenconferentie.

Leden van de expertgroep krijgen in potentie een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van het rekenonderwijs binnen het ROC Nijmegen.

 

 

Begeleiding

Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

  • Monica Wijers, m.wijers@uu.nl
  • Vincent Jonker, v.jonker@uu.nl

Omvang

Minimale groepsgrootte: 8 á 10 deelnemers

Maximaal: 15 deelnemers

De totale tijdsinvestering wordt geschat op tenminste 80 uur op jaarbasis.

 

De cursus wordt afgesloten met een certificaat. 

 

 


Copyright 2010-2011 Freudenthal instituut
[an error occurred while processing this directive]