[an error occurred while processing this directive]
kop
kop

Cursus rekencoach ROC Nijmegen

| ^ | home | over de cursus | leervragen | profiel rekencoach |

Profiel Rekencoach

Dit is de definitie van ROC Nijmegen (van het intranet gekopieerd)

De mbo rekencoach:

 • Is de informant, begeleider en adviseur van collega’s en management op het gebied van rekenen
 • heeft expertise op het terrein van de integrale ontwikkeling van het rekenen van de studenten, zowel gedurende de opleiding als de beroepspraktijkvorming.
 • Is deskundig op het gebied van de referentieniveaus van de commissie Meijerink en adviseert collega’s bij de invoering.

 

Taken:

 • Stimuleren van het rekenbewustzijn van de teams/clusters/domeinen (dus ook vakdocenten)
 • Ontwikkelingen op het gebied van kennis, methoden en didactiek volgen en vertalen naar concrete rekeneisen
 • Zorg dragen voor een uniforme aanpak van rekenen bij rekendocenten én vakdocenten
 • Functioneel en ondersteunend rekenonderwijs uitzetten en ondersteunen
 • Zorg dragen voor de koppeling van rekenvaardigheden en rekenen in de beroepspraktijk zoals uitgewerkt in deel D van het KD.

 


Bekwaamheidseisen van de mbo rekencoach:

 • Is in staat om een voortrekkersrol te vervullen, te overtuigen en te enthousiasmeren
 • Ondersteunt op adequate wijze (vak) docenten en studieloopbaanbegeleiders bij het vormgeven van rekenontwikkelend beroepsonderwijs
 • Geeft op bezielende wijze richting aan vernieuwingsprocessen rond rekenbeleid in de sector
 • Beschikt over coachingsvaardigheden.

 

Inzet:

 • De taak van de rekencoach wordt binnen het team/cluster/domein of de sector uitgevoerd
 • De rekencoach is bereid een scholingstraject te volgen om een gekwalificeerde rekencoach te worden
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd als taak. Omvang taak nader te bepalen.

 Copyright 2010-2011 Freudenthal instituut
[an error occurred while processing this directive]