[an error occurred while processing this directive]
kop
kop

Cursus rekencoach ROC Nijmegen

| ^ | home | over de cursus | leervragen | profiel rekencoach |

Leervragen

Leervragen verzameld en in categorieen ondergebracht.

Vakinhoud

 • Wat zijn precies de rekeninhoudelijke onderwerpen
 • Didactiek van de basisschool
 • Didactische ondersteuning
 • Diverse rekenmethoden
Informatie over het referentiekader rekenen
 • Wat houden de niveaus in (1F, 2F, 3F)
 • Wat is een som 2F en wat is een som 3F

Methode

Binnen ROC Nijmegen wordt - verplicht - Startrekenen van Deviant gebruikt.

 • Praktische vragen over de methode (startrekenen)
 • Moeten alle vier domeinen even zwaar/lang behandeld worden
 • Makkelijke taal uitleggen of juist moeilijke zoals het al staat in het boek

Coaching

 • Motiveren van docenten
 • Oudere docenten worden wat minder veranderingsgezind
 • Op welke manier kan ik andere collega's ook motiveren om "ander" onderwijs aan te bieden op het gebied van rekenen.

De zwakkere leerling

 • Wat doe je met de hele zwakke leerling
 • Wat doe je met een dyscalculie-verklaring
 • Meer didactiek. aanpakken van leerproblemen
 • Vooral de didactiek van het rekenen met name w.b. de lage opleidingsniveaus. Wij hebben te maken met opleidingsniveau 2 en niveau 1

Overig

 • Spelletjes (zonder computer)
 • Opfrissen eigen kennis
 • Toetsing
 • Prijsvraag: teams kunnen ideeen leveren voor rekenen en taal. 
 • Digitaal toetsen of op papier toetsen
 • Jaarplanning, o.a. in relatie tot de methode

Copyright 2010-2011 Freudenthal instituut
[an error occurred while processing this directive]