Programma Nationale Rekendagen 2004


(zaalindeling onder voorbehoud)


Donderdag 25 maart 2004

Tijd   Plaats
9.30 - 10.30 Ontvangst met koffie Foyer
10.30 - 10.45 Opening; door Maria van der Hoeven,
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Auditorium
10.45 - 11.30 Eerste lezing; Kris Verbeeck Auditorium
11.45 - 12.45 Eerste ronde werkgroepen F-zalen, C6 en H4
13.00 - 14.15 Lunch Ef restaurant
14.30 - 17.30 Practicum Auditorium + F
15.30 - 16.00 koffie/thee Foyer
18.00 - 19.00 Diner Ef restaurant
19.30 - 20.00 koffie/thee Foyer
20.15 - 21.00 Tweede lezing; Kees Buys Auditorium
21.30 - ... Ludiek programma:
Auditorium

Vrijdag 26 maart 2004

Tijd   Plaats
9.15 - 10.00 Reflectie op het practicum Auditorium
10.15 - 11.15 Tweede ronde werkgroepen F-zalen, C6 en H4
11.15 - 11.45 koffie/thee Foyer
11.45 - 12.45 Derde ronde werkgroepen F-zalen, C6 en H4
13.00 - 14.15 Lunch Ef restaurant
14.15 - 15.15 Derde lezing; Sofocles Auditorium
15.15 Afsluiting  


Lezingen in schema

Tijd Thema/titel Spreker
25 maart
10.30 - 10.45
Opening
25 maart
10.45 - 11.30
Het nieuwe leren
rekenen met kernconcepten en taal/rekenen
K. Verbeeck
25 maart
20.30 - 21.15
Van maatbesef naar maatkennis K. Buys
26 maart
14.15 - 15.15
 Derde lezing Sofocles


Werkgroepen in schema

Donderdag 25 maart
Tijd
11.45 - 12.45 Th. Lansu
 


Meervoudige intelligentie en het rekenonderwijs (pdf)
Marja van den Heuvel-Panhuizen
 
TAL meetkunde, onderbouw
Adri Treffers
 

De magie van het probleemoplossen. (pdf)
Daan Do´ng
 


Rekenen op de rand van de krant
Frans Moerlands & Sita Strikwerda
 

Speciaal Rekenen: meten met een kralensnoer
Esther van Oers & Corry Verschure
 

Ontwikkelingsgericht reken-wiskundeonderwijs in groep 3
Maarten Haccou & Daphne Quick
 

Is realistisch rekenen nu echt te realiseren in het SBO?
Thema
Bouw
4
algemeen
1
onderbouw
1
algemeen
1
algemeen
2/3
onderbouw
4
algemeen
2
 


Vrijdag 26 maart
Tijd
10.00 - 11.00 Arjan Clijsen & Elaine Toes
 
De winkel: een rijke rekenomgeving (pdf)
Julie Menne
 

Dyscalculie (pdf)
Willem Vermeulen
 

Echt rekenen met de zakrekenmachine. (pdf)
Carlijn Bergmans & Els van Herpen
 
Samenwerken aan breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen. (pdf)
Peter Boon & Jan van den Brink
 
Boekje blokken bouwen
Silvia van Wagtendonk
 

Is de maat vol? (pdf)
Hans Vermeer
 

Spellen integreren in de reken-wiskundemethode (pdf)
Thema
Bouw
2
algemeen
2
algemeen
1
bovenbouw
1
bovenbouw
1
bovenbouw
4
algemeen
3
onderbouw
11.30 - 12.30 Lia Oosterwaal
 
Kommagetallen opnieuw aan de man gebracht (pdf)
Julie Menne
 
Dyscalculie (herhaling)
Leonie Wassen, Michiel Doorman
 
Help, ik heb een chronisch zieke leerling, wat nu? (pdf)
Bouwienke Woltjer
 
Realistisch onderwijsgeven, hoe doe je dat? (pdf)
Lesley Boons
 
Realistisch rekenen bij kinderen met een aan autisme verwante stoornis (pdf)
Ans Veltman
 
Meetkunde van groep 2 naar groep 3 (pdf)
Jaap den Hertog
 
De post-HBO opleiding tot coördinator rekenen, een vingeroefening (pdf)
Thema
Bouw
1
onderbouw
2
algemeen
4
algemeen
1
algemeen
2
algemeen
3
onderbouw
 
 

Voor het bekijken van de pdf-documenten heeft u een versie nodig van Acrobat Reader