Vissen en konijnen

Beoordeling

  Goed werk
(2 punten)
Voldoende
(1 punt)
Onvoldoende
(0 punten)
Uitleggen Je antwoorden op de open vragen zijn helder. Voor wie het leest is duidelijk hoe je gedacht hebt. Je antwoorden op de open vragen zijn niet erg duidelijk. Wie het leest moet moeite doen om te begrijpen wat je bedoelt.

Je antwoorden op de open vragen zijn onduidelijk. Wie het leest snapt niet goed wat jij bedoelt.

Begrip De meeste antwoorden zijn goed. Je begrijpt hoe dingen in de simulaties met elkaar samenhangen en je begrijpt de grafieken.

Een deel van je antwoorden is goed, maar je hebt nog niet alles begrepen.

Je hebt vrij veel vragen fout beantwoord. Je begrijpt nog te weinig van de grafieken die je in deze webquest tegenkwam.