Vissen en konijnen

Leerkracht

Samenvatting: De webquest laat leerlingen experimenteren met twee simulaties. Hoewel de simulaties erg simpel zijn geven ze leerlingen een idee over wat ‘evenwicht’ is in de natuur. Ze ervaren dat als de situatie gewijzigd wordt een nieuw evenwicht kan ontstaan, maar komen ook situaties tegen waarin dat evenwicht zich niet kan herstellen. Bij het experimenteren met de simulaties speelt het interpreteren van grafieken een belangrijke rol.
Vakgebied:

De webquest combineert leren over de natuur met het vak rekenen-wiskunde.

Leerdoelen:

Leren over 'evenwicht' in de natuur.
leren hoe variabelen met elkaar kunnen samenhangen.
Leren om een grafiek te interpreteren als een weergave van verandering.

Tijdsduur: Voor de opdrachten is ongeveer twee uur nodig.

Materialen

De werkbladen kunnen leerlingen zelf printen via de handelingen-pagina.
Werkbladen Vissen en konijnen
Achtergronden:

De simulaties zijn bedoeld om leerlingen te laten ervaren hoe variabelen met elkaar kunnen samenhangen. Daarbij leren ze hoe ze grafieken kunnen gebruiken.

In de visvangst-simulatie draait alles om de groeicurve van de vissenpopulatie. Het is een curve die typerend is voor veel groeistituaties: eerst een langzame verandering, dan een snelle groei en aan het eind een afvlakking naar een maximum. De grafiek van de groei van een zonnebloem heeft bijvoorbeeld een vergelijkbare vorm.

We hopen dat leerlingen in het spel ontdekken dat je met je vangsten het beste rond het omslagpunt in de grafiek kunt blijven, het punt waar de afvlakking naar het maximum begint. Op dat punt gaat de groei het snelst en wordt de weggevangen vis het snelst vervangen.

In de konijnen-simulatie gaat het om het aantal konijnen ten opzichte van de beschikbare hoeveelheid gras. De leerlingen kunnen drie dingen regelen:
-        Het aantal konijnen waar de simulatie mee begint.
-        De hoeveelheid gras aan het begin.
-        De groeisnelheid van het gras.
Al experimenterend zouden leerlingen moeten ontdekken dat de eerste twee variabelen er niet zo veel toe doen, want na een tijd ontstaat er een zeker evenwicht tussen het bijgroeien van het gras en het aantal konijnen dat kan leven van dat gras. De groeisnelheid van het gras heeft echter veel invloed. Als de groeisnelheid erg laag wordt gezet krijgt het gras de kans niet om zich te herstellen. Dan gaan de konijnen dood door gebrek aan voedsel, waarna het gras het hele veld overwoekerd omdat het niet meer gegeten wordt.

Een andere webquest waarin het redeneren over grafieken centraal staan is de webquest Treinmachist.